Folketallet på Svalbard øker: Rekordmange innbyggere

Det bor i underkant av 3000 personer på Svalbard. De fleste av disse bor i Longyearbyen. (Foto: Christopher Michel / Flickr).

Aldri før har det vært flere innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Norske statsborgere står for nesten hele veksten.

Ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har det aldri før vært flere innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund. 

Den 1. juli 2021 var det registrert 2 936 bosatte på Svalbard, 2 548 i Longyearbyen og Ny-Ålesund. SSB skriver at det først og fremst er norske statsborgere som står for økningen i folketallet. 

Det ble registrert 378 innbyggere i Barentsburg. Det har ikke blitt registrert så få innbyggere i Barentsburg siden 2011.

Videre meldes det at andelen barn og unge synker. Antallet barn i førskolealder har sunket fra rundt 180 i 2012 til rundt 120 fra og med 2015.
Det som er litt spesielt med første halvår i 2021 er at da ble det ikke registrert en eneste fødsel der mor var registrert bosatt i Longyearbyen eller Ny-Ålesund. Vanligvis er det mellom 5 og 10 fødsler per halvår, skriver SSB. 

Nøkkelord