Store ambisjoner for nord

(F.v) Rektor Pål Pedersen og utenriksminister Børge Brende sammen under åpningen av studieåret ved Universitetet i Nordland. (Foto: Linda Storholm)
Utenriksminister Børge Brende har store ambisjoner for nordområdene. Da han i dag talte under åpningen av studieåret på Universitetet i Nordland gratulerte han alle nye studenter med valget av Nordland. - Dere er nå plassert midt i smørøyet. Nordområdene er framtiden, akkurat som dere!

Utenriksminister Børge Brende har store ambisjoner for nordområdene. 

Da han i dag talte under åpningen av studieåret på Universitetet i Nordland gratulerte han alle nye studenter med valget av Nordland. 

- Dere er nå plassert midt i smørøyet. Nordområdene er framtiden, akkurat som dere! 

Spesielt velkommen til russiske studenter

Han talte også på engelsk, rettet mot de internasjonale studentene. En spesiell velkomst fikk de 324 russiske studentene som studerer ved Universitetet i Nordland: 

- Som vi alle vet har landene våre det utfordrende om dagen, men la meg forsikre våre russiske studenter og venner om at dere nå er kommet til en region hvor våre land har samarbeidet i mange år, og skapt resultater sammen også i urolige tider. Dere er hjertelig velkomne til Norge! Når det kommer til folk til folk-samarbeid vil vi fortsette dette og forbedre dette samarbeidet videre. 

Vekstmotor  

I sin tale la Brende stor vekt på å understreke viktigheten av regionen og ambisjonene for Nord-Norge og nordområdenes framtid. 

Nord-Norge er en vekstmotor, og skal utvikles til å bli en av verdens mest innovative og kunnskapsbaserte regioner. Utenriksministeren hadde gjort et godt forarbeid, og fortalte at det i fjor ble etablert 3800 nye bedrifter i Nord-Norge, i en befolkning på rundt 500.000.

- Det tallet måtte jeg dobbeltsjekke, smilte han. Før han i fortsettelsen konstaterte at et så høyt tall blant annet betyr at Universitetet i Nordland har lykkes med å skape et knutepunkt for forskning og undervisning rettet mot næringslivet. 

- Forskning og arbeidsplasser henger nøye sammen, og vi skal forsterke den koblingen i årene framover. Det er nettopp her dere kommer inn i bildet, sa han til studentene. 

Silicon Valley

Bedre tilgang til naturressursene har gjort nordområdene til et nærings- og energipolitisk sentrum. 

Brende viste til nordnorsk entrepenørskap og skapervilje gjennom flere hundre år, og trakk spesielt fram historien om da de første oppdrettslaksene kom til Nord-Norge med sjøfly på 70-tallet:

- Denne luftige flyturen til Lovund ble starten på det som vi nå kjenner som et industrieventyr. I dag har Norva Sea milliardomsetning og sender laks til markeder i inn- og utland. Hver eneste dag blir det spist 36 millioner måltider med norsk sjømat, og det bekrefter at nordnorsk næringsliv lykkes i den globale konkurransen.

Men utenriksministeren vil ha mer. Helst ser han for seg små Silicon Valleys langs hele kysten av Nordland, Troms og Finnmark.

- Vi må ha ambisjoner! Vi har startet bra ut, men syns vi alle skal følge Grete Waitz-metoden: Gi alt fra start, også øke på etterhvert.   

Nordområdesatsingen 2.0

For med det kostnadsnivået vi har i Norge er det ikke pris alene som kan skape framtid i nord. Vi kan bare leve av produkter som har forskning og utvikling som viktige komponenter. 

- Det er det som skal sikre norske arbeidsplasser, vi må konkurrere med varer som er unike, sier Brende. 

Og det er nettopp kjernen i Brendes nordområdevisjon. Når han snakker om å ta nordområdesatsingen ett skritt videre er det gjennom å satse tungt på det som skaper vekst: kunnskap og næringsliv. 

- Fra i dag av er også dere med på å skape viktige nordområderesultater, sa han til studentene. Før han slo fast det som er i ferd med å skje også globalt, flere og fleres øyne er rettet mot nord: 

- Det er her i nord det skjer!

For perspektivet er endret. Brende fortalte om den rådende holdningen da han begynte i politikken, hvor Nord-Norge så sørover til Oslo med holdningen "sånn må man tilrettelegge for på Stortinget". 

- Jeg har følelsen av at man nå står i Oslo og ser nordover, og får både impulser, og lytter til hva som skjer i nord. 

Viktige tannhjul

Studentene er framtiden, og de har alle muligheter til å bli det Brende omtaler som viktige tannhjul i den nordnorske vekstmotoren som er under oppbygging. 

- Med deres hjelp skal Norge fortsatt være best på kunnskap om nord, for nord, i nord. 

Ordfører i Bodø Ole Hjartøy var fornøyd med utenriksministerens tale. 

- Jeg synes han holdt en veldig god tale, og jeg kjente litt på at han på en måte slo fast at UIN er en suksess. Jeg skal ikke akkurat si at jeg ble beroliget, for det er ikke det riktige ordet. Men med tanke på at vi nettopp har hatt en diskusjon på om det skal være ett eller to universiteter i nord, så er jeg glad for at han er tydelig på denne suksessen. Jeg synes også det er bra når han drar inn den internasjonale posisjonen som universitetet har, som brobygger, sier Hjartøy. 

Han var selv en av talerne under åpningen, hvor han uttalte at opprettelsen av UiN uten tvil er det viktigste løftet som Bodø og Nordland har hatt.

 

Også UiN-rektor Pål Pedersen var fornøyd etter dagens åpning. 

- Utenriksministeren holdt en veldig bra tale. Han anerkjenner det vi gjør og har gjort, pluss at han gir oss nye vyer for hvordan vi skal jobbe videre med landsdelens framtid, sier Pedersen. 

Direktør for Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, sier Brende hadde mange gode poeng i sin tale. 

- Det er viktig at han understreker framtidsperspektivet til nordområdene og at studentene er midt i smørøyet. For Nordområdesenteret er det spesielt gledelig at han understreker det nasjonale ansvaret vårt. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: