Stor smoltsatsing i nord

Både på Helgeland, i Troms og i murmanskregionen planlegges det nye settefiskanlegg.

Både på Helgeland, i Troms og i murmanskregionen planlegges det nye settefiskanlegg. 

Helgeland Smolt skal bygge det som kanskje er verdens største produksjonsanlegg for postsmolt på Reppen i Rødøy. Produksjonen er planlagt med en årlig produksjon på mellom sju og åtte millioner settefisk til en pris på ca 300 millioner kroner. 

- Vårt fokus er et godt anlegg med en god teknologisk løsning, sier daglig leder Tor-Arne Gransjøen i en pressemelding. 

I anlegget skal det produseres såkalt postsmolt, fisk med en størrelse opp til 500 gram. 

Satser på Senja

På Senja bygger Salmar et av Nord-Norges største settefiskanlegg til en prislapp på om lag 500 millioner kroner, skriver Intrafish

Kapasiteten i anlegget er på 20 millioner smolt, men planlagt årlig produksjon er på 15 millioner. 

Anlegget skal etter planen stå ferdig i 2017, og opp til 95 prosent av vannet som går gjennom produksjonen skal resirkuleres. 

Det nye settefiskanlegget er del av en større satsing på Senja. Salmar bygger også opp en felles foringssentral for alle oppdrettsanleggene i Nord-Norge. Herfra skal all foringen i nord styres. 

En slik samlokalisering vil samle kompetansen på ett sted, og gjøre driften mindre væravhengig. En av årsakene til at selskapet har valgt seg nettopp Senja er den gode fiberdekningen på øya, sier Robert Johansen til Intrafish.

Russerne bygger

I Russland er man ikke mindre laksesulten selv om norsk laks etter hvert er blitt vanskelig å oppdrive. Russian Sea planlegger nå å bygge et settefiskanlegg som kan produsere åtte til ti millioner smolt per år, skriver Intrafish. Anlegget vil koste ca 240-320 millioner kroner. 

Selskapets kommunikasjonsdirektør Ilya Bereznyuk forteller at de i tillegg til å produsere til seg selv, også skal produsere smolt til Russian Salmon. Også dette anlegget skal ha resirkulering, og skal bygges i murmanskregionen. 

I dag er det ingen smoltproduksjon i Russland, og sjøanleggene til Russian Sea har importert settefisk fra Norge. Målet er å bygge opp en egen produksjon. 

Bereznyuk sier til Intrafish at planene er å øke fra dagens ca 4.000 tonn per år, til 25.000 tonn om fem år. 

 

 

Tags