Stor økning i flytteviljen til Nord-Sverige

Luleå havn
En av de mest populære kommunene i Nord-Sverige er Luleå, kommer det fram i undersøkelsen fra Novus gjort på vegne av gruveselskapet LKAB. Kommunen er særlig populær blant de under 30 år.  (Foto: Peter Rosén).

Nesten to av tre unge voksne er villige til å vurdere å flytte til Sveriges to nordligste fylker, ifølge ny undersøkelse. Blant alle respondentene var hovedårsakene nærhet til naturen, jobbmuligheter og mindre stress.

English version.

Nesten to av tre unge voksne er villige til å vurdere å flytte til Norrbotten og Västerbotten. Det kommer fram i en ny undersøkelse gjennomført av Novus på vegne av det svenske statseide gruveselskapet LKAB.

35 prosent (økning på 5 prosentpoeng) av svenskene og 62 prosent (økning på 21 prosentpoeng) av de mellom 18 og 29 år kan vurdere å flytte nordover hvis de får en jobb de vil ha, ifølge rapporten. 

Flytteviljen har økt på ett år

Fra at 41 prosent i fjor kunne vurdere å flytte, er 62 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år nå villige til å flytte til nordlige Norrland dersom forholdene ligger til rette for det.

Blant alle respondentene var hovedårsakene nærhet til naturen (43 prosent), jobbmuligheter (39 prosent) og mindre stress (21 prosent).

– Det er en stor forskjell fra de to siste årene da vi gjorde denne undersøkelsen. Fremfor alt har interessen blant unge og arbeidssøkere økt kraftig, og det er veldig positivt å se at terskelen er senket for å få folk til å flytte hit, sier Maria Reinholdsson, HR-direktør i LKAB i en pressemelding. 

Naturen er viktig

I undersøkelsen kommer det fram at naturen er en viktig faktor, som fortsatt tiltrekker mest. Det er imidlertid faktoren arbeidsmarkedet som øker mest. 

43 prosent (en nedgang på 8 prosentpoeng) sier at det hovedsakelig er naturen som tiltrekker seg. Gode jobbmuligheter er den nest mest oppgitte årsaken, og indikerer 39 prosent (økning på 7 prosentpoeng). 

Den mest populære kommunen er fortsatt Umeå. 38 prosent sier de helst vil flytte til Umeå, mens 24 prosent oppgir Luleå. 

De under 30 år er mest positive til kommunene i Norrbotten. Hele 68 prosent av de under 30 år oppgir en av Norrbottens kommuner som favoritt. Luleå, på Norrlandskysten, er mest populært blant unge under 30 år, med 36 prosent.

54 prosent av svenskene tror at nordlige Norrland vil utvikle seg bedre enn resten av Sverige.
Fra Novus-undersøkelsen

Sterkere utvikling i nord

Av resultatene kommer det fram at over halvparten ser på Nord-Norrland som Sveriges vinner. 54 prosent av svenskene tror at nordlige Norrland vil utvikle seg bedre enn resten av Sverige. Bare 13 prosent (nedgang på 5 prosentpoeng) tror at det vil utvikle seg verre.

Det pågår for tiden en omfattende industrialisering flere steder i Nord-Sverige. Klimaforandringene og det grønne skiftet er drivkrefter bak flere av satsingene, og mange av investeringene som planlegges i industrien, fra mineralutvinning til batterier og stål, er tett knyttet til fossilfri produksjon og elektrifisering. 

Resultatene fra undersøkelsen viser også at bevisstheten om fremtidige investeringer i nord øker kraftig. 69 prosent (økning på 9 prosentpoeng) kjenner til de store fremtidige investeringene som gjøres i nordlige Norrland, først og fremst innen elektrifisering og bærekraftig jern og stål.

Det økende kompetansebehovet betyr store muligheter, men også store utfordringer, påpekes det videre

– I tillegg til mange arbeidsplasser, må det også være tilgang på bolig, fritid, skole og helsetjenester for dem som har flyttet nordover for å ønske å bli. Det er en viktig sak å løse, presserende for Norrbotten, men også en bekymring for hele Sverige, sier Anders Öberg, regionråd i Region Norrbotten i pressemeldingen. 

Gruvedrift og selvforsyning

Over halvparten av svenskene ønsker mer gruveindustri. 53 prosent av svenskene mener at gruveindustrien i Sverige bør øke. Bare 2 prosent mener den bør reduseres og 22 prosent mener den bør forbli uendret. Innbyggerne i Øst-Sverige er mest positive til økt gruvedrift (61 prosent), og norrlendingene (49 prosent) og stockholmerne er minst positive (51 prosent).

Av de som ønsker økt gruveindustri, mener 63 prosent at selvforsyning er den viktigste årsaken. På andreplass er vekst og jobber med 47 prosent, og på tredjeplass er klimaet med 43 prosent.

Les også

Nøkkelord