Freyr Battery satser i USA, avventer i Norge

Giga Arctic Progress May 2023

Freyr bygger fabrikken Giga Arctic i Mo i Rana i Nordland. Bildet er fra mai 2023. Giga Arctic skulle etter planen være i produksjon mot slutten av 2024. (Foto: FREYR Battery).

I påvente av den norske regjeringens respons på USAs støttepakke til grønn industri, går Freyr videre med utviklingen av Giga Arctic i et avmålt tempo. Batteriselskapet opplyser nå at de vil utvikle Giga America parallelt med Giga Arctic.

Read this article in English.

Utviklingen av Freyrs batterifabrikk, Giga Arctic, fortsetter i et avmålt tempo i forventning om en potensiell norsk respons til USAs finansielle støttepakke til amerikanske bedrifter – som er ment å akselerere oppbyggingen av grønn industri i USA. 

Dette kommer fram i selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2023. 

Giga Arctic er Freyr Batterys planlagte batterifabarikk i Mo i Rana. Gigafabrikken til 40 milliarder kroner har blitt omtalt som potensielt en av de største etableringene på fastlandsnorge i nyere tid. 

Freyr annonserte en investeringsbeslutning på 17 milliarder i Giga Arctic i juni 2022.  Videre trenger Freyr i overkant av 15 milliarder kroner i ekstra kapitalinjeksjoner for å ferdigstille fabrikken. 

Samtidig som selskapet utvikler Giga Arctic, har selskapet også annonsert en satsing i USA med bygging av fabrikken Giga America i Coweta County i delstaten Georgia.

Den amerikanske ekspansjonen ble akselerert av Biden-administrasjonens ovennevnte tiltakspakke, Inflation Reduction Act (IRA). 

I kvartalsrapporten kommer det fram at finansielle diskusjoner inkluderer de innledende og påfølgende faser av Giga America, som er støttet av IRA samt Giga Arctic, som støttes av den pågående prosjektfinansieringsprosessen og den forventede norske responsen på IRA.

Bridgeport Coweta - Giga America Initial Phase of Concept

Illustrasjon av Freyrs planlagte fabrikk, Giga America, i Georgia, USA. (Illustrasjon: FREYR Battery).

Venter på regjeringens IRA-respons

I kvartalsrapporten kommer det fram at Freyr har mottatt et brev fra den norske regjeringen med melding om at regjeringen nå oppdaterer og justerer responsen til USAs Inflation Reduction Act, samt EU’s rammeverk for midlertidig kriseovergang [Temporary Crisis Transition Framework]. 

Ifølge brevet sikter regjeringen mot løsninger som styrker Norges komparative fortrinn og forutsetninger. I brever understreker også regjeringen Norges ambisjon om å være en attraktiv vertsnasjon på tvers av batteriverdikjeden og til å tiltrekke seg store batterirelaterte investeringer i gigafabrikker gjennom sin nasjonale batteristrategi i nært samarbeid med EU.

Regjeringen indikerte også at en detaljert oppsummering av dens respons til IRA vil komme i sommer.

USAs Inflation Reduction Act og EU-toll

USAs nye subsidier til egen industri har potensielt store konsekvenser for utenlandsk industri, som nedsatt konkurransekraft for norske bedrifters eksport til det amerikanske markedet. 

Samtidig fører Norges utenforskap i EU med seg hindringer for Freyrs produksjon av andre produkter enn battericeller. Dette kommer som følge av at elbilbatterier fra 2027 må ha opprinnelse i EU eller Storbritannia. Norge anses som tredjeland og og blir pålagt ti prosent toll.

Som High North News nylig rapporterte, ble dermed planene om elbilbatterier fra fabrikken på Mo lagt på is inntil videre. I fabrikken Giga Arctic produseres battericeller. Disse puttes i moduler, som igjen plasseres i skap. Ferdige skap plasseres i konteinere for energilagring.

– Inntil norske myndigheter har en løsning på dette, kommer vi ikke til å produsere elbilbatterier i Norge, sa styreleder i Freyr til HNN. Men i den neste fabrikken som kan bygges i Norge, kan det hende at vi kan bygge elbilbatterier dersom myndighetene klarer å få løst opp i dette med EU-tollen, men i dag har vi altså ingen planer om dette i Norge. 

– Batteriene som produseres i Mo i Rana skal gå inn i energilagringssystemer. Så de er ikke pålagt den tollen som det er snakk om, sa Torstein Dale Sjøtveit, til High North News.

Utvikler Giga Arctic og Giga America parallelt

– Å utvikle Giga Arctic og Giga America parallelt gjøres med hensikt om å maksimere opsjonsverdien for selskapet, dets kunder og aksjeeiere, står det i kvartalsrapporten. 

Selskapet merker seg nylig annonserte støttepakker for gigafabrikker i Tyskland, Frankrike og Spania og skriver at i påvente av svar fra regjeringen på IRA, går Freyr videre med utvikling av Giga Arctic i et avmålt tempo.

Freyr brukte USD 64.1 millioner på tidligere autoriserte investeringer i første kvartal i 2023, hvorav om lag 75 prosent ble allokert til Giga Arctic, med resten går primært til ferdigstillelse av CQP, Freyrs kundekvalifiseringsfabrikk i Mo i Rana.

Ved dette anlegget venter Freyr en oppstart av produksjonen av elektroder med aktive katoder og anodematerialer i årets andre kvartal.

Les også

Nøkkelord