Steinar Pettersen slutter i SKS

Steinar Pettersen slutter som konsernsjef i SKS ved årsskiftet. (Foto: SKS)
Salten Kraftsambands konsernsjef slutter ved årsskiftet for å bli pensjonist.  


Salten Kraftsambands konsernsjef slutter ved årsskiftet for å bli pensjonist.  

Steinar Pettersen (62) har vært konsernsjef i selskapet siden januar 2015, og har før det igjen hatt ulike roller i virksomheten. Han har blant annet vært konserndirektør og styremedlem over flere perioder. I sin arbeidsavtale har han en klausul om å kunne gå av som pensjonist ved fylte 62 år, og den benytter han. 

- Steinar Pettersen har gjennom sin kompetanse og erfaring ivaretatt og befestet SKS sin posisjon som landsdelens ledende kraftprodusent. Han har hatt et tydelig fokus på konsernets kjernevirksomhet og gjort nødvendige grep for å optimalisere organisasjonen med tanke på framtiden. Pettersen har vist stort lederskap og gjort en meget god jobb i et krevende landskap, sier styreleder i SKS, Odd Tore Fygle i en pressemelding. 

Styret i SKS skal nå i løpet av kort tid starte prosessen med å finne Pettersens etterfølger. 

Steinar Pettersen selv uttaler at hans hovedfokus og viktigste oppgave har vært å rendyrke konsernet, og da først og fremst med tanke på vannkraftproduksjon. 

- Vi har også gjort strategiske grep i markeds- og handelssegmentet som har vært gode prosesser, gjennom fusjonen av kundeporteføljen til SKS Kraftsalg og Kraftinor, samt etableringen av det nye strømsalgselskapet Polar Kraft. Vi har de seneste årene realisert og igangsatt flere nye kraftutbygginger som vil være viktige bidrag til det grønne skiftet i tiden som kommer. Jeg er godt fornøyd med at konsernet er i god rute og i tråd med strategiplanen fram mot 2020, sier Pettersen.Tags