Steile fronter mellom Russland og Norge, men folk til folk-samarbeidet fortsetter

Utenriksminister Børge Brende er klar på at Nordområdene fortsatt er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Her ser vi statsråden i hyggelig passiar med guvernør Marina Kovtun fra Mumansk Oblast ved en tidligere anledning. (Foto: Arne O. Holm)
KIRKENES: Utenriksminister Børge Brende og guvernør Marina Kovtun fra Mumansk Oblast innledet onsdag Kirkeneskonferansen med en tilsynelatende hyggelig prat. Men det var før de gikk på talerstolen.

KIRKENES: Utenriksminister Børge Brende og guvernør Marina Kovtun fra Mumansk Oblast innledet onsdag Kirkeneskonferansen med en tilsynelatende hyggelig prat. Men det var før de gikk på talerstolen.

I sine respektive foredrag var derimot frontene som forventet steile mellom Brende og Kovtun. 


Snakket til næringslivet

Børge Brende la i sitt åpningsforedrag vekt på å forklare nordnorske næringslivsaktører og politikere hvorfor de norske og europeiske sanksjonene mot Russland er nødvendige.

- Forholdet til Russland opptar meg daglig, og jeg vet at dette spørsmålet er viktig for dere som opererer i grenseområdet. Vi har det samme målet. Også vi ønsker best mulig samarbeid. At guvernøren fra Murmansk deltar her i dag viser det. Vi vet også at det er vilje til stede på den andre siden av grensen, og vi samarbeider på mange områder, sa Børge Brende.

- Men samtidig kan vi ikke lukke øynene for at vi ser en annen utvikling i Kreml enn det vi har sett de siste to tiårene. For første gang siden 2. verdenskrig har et land tatt en bit av et annet land i Europa. Det Russland som vi har grense til bare noen kilometer herfra er det samme Russland som krenker et annet naboland. Rett skal gå foran makt. Det er grunnleggende viktig, ikke minst i et nordområdeperspektiv. Russland har for eksempel  krevd at Nordisk Råds kontor i St. Petersburg må registere seg som agenter. Det blir ikke aktuelt. Da stenger vi heller kontoret, selv om vi håper at det ikke blir nødvendig. Som nasjon kan vi ikke gjøre mye på egen hånd. Vi må stå sammen med andre, selv om det svir for oss selv. Dette er viktig for oss som nasjon, fortsatte utenriksminister Børge Brende, som likevel la til:

- Måten vi har valgt å reagere på står ikke i  motsetning til å videreføre et godt forhold til Russland. Vi styrker folk til folk-samarbeidet og fortsetter næringsvirksomheten innenfor de rammer som er lagt.

En personlig tragedie

Da guvernør Marina Kovtun fikk ordet, innledet hun med si at hun ikke kunne snakke om dagens situasjon på samme måte som Børge Brende.

- Det er utenriksministerens oppgave, sa hun, før hun likevel fortsatte:

- Men for en russisk kvinne med et ukrainsk etternavn, som har en ukrainsk ektemann, og som hver sommer i 33 år har feriert i Ukraina, så opplever jeg det som en personlig tagedie. Mennesker har rømt fra Ukraina til Murmansk for å berge seg. Russland har ikke tatt noe som ikke har tilhørt dem. Krim har kommet tilbake av egen fri vilje, og Russland respekterer retten til folkelig selvbestemmelse. Når det gjelder Øst-Ukraina er det synd at ikke Euopa ser at det er nazime og fascisme som reiser seg. Nå er disse kreftene tilbake, og folket sliter, sa Kovtun.

Hun understreket likevel viljen til fortsatt samarbeid med Norge i nordområdene.Tags