Statsbudsjettet i nord

Svalbard Venstre ser ut til å få igjen for innsatsen med å få en folkehøgskole til Svalbard. (Foto: Arne O. Holm)
Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard, bevilge 535 millioner mer til Forsvaret og Politiet, og bruke 50 millioner kroner på kartlegging av havbunnen som går over delelinjen mot Russland.


Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard, bevilge 535 millioner mer til Forsvaret og Politiet, og bruke 50 millioner kroner på kartlegging av havbunnen som går over delelinjen mot Russland.

På morgenkvisten i dag har flere medier gått ut med lekkasjer fra kilder i regjeringen, og klokken 10 i dag ble statsbudsjettet presentert av finansminister Siv Jensen.

Her er et utvalg av det som presenteres:

Folkehøgskole, skredsikring og frøhvelv

* Det foreslås å bruke 7,1 millioner kroner til å opprette en folkehøgskole på Svalbard. Les også: Folkehøgskole er nær virkelighet på Svalbard

* Regjeringen foreslår også å bevilge 64 millioner kroner til skredsikringstiltak og tilskudd til nytt reservekraftverk i Longyearbyen.

* Regjeringen foreslår å bevilge 113 millioner kroner til 60 boliger på Svalbard. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

* Svalbards globale frøhvelv kan også se frem til å få mer penger. Her foreslår regjeringen å bevilge 58,3 millioner kroner til et prosjekt som er planlagt ferdig i 2019.


Romrelatert opplæring og brannskole


* Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) med 0,8 millioner kroner.

* Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å fortsette etableringen av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann og redningspersonell. Fagskolen er lokalisert i nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune.


Mer til politi og forsvar

* Regjeringen vil bevilge 535 millioner kroner mer til Forsvaret og Politiet.

* Sjøforsvaret får med seg over halvparten. Forsvarsgrenen får 295 millioner kroner mer å rutte med, og har med det en totalramme på 4,4 milliarder kroner neste år.


Havbunn, riksveier og jernbane

* Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner på en kartlegging av en havbunnsstrukturen som går over delelinjen mot Russland.

* Regjeringen vil på landsbasis øke bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner, der mesteparten skal gå til tunneler.

* Jernbanebudsjettet planlegges økt med hele 12 prosent til 27 milliarder kroner for neste års budsjett. NTB skriver at byggingen av en ny Oslo-tunnel, Østfoldbanen og Vestfoldbanen er blant prosjektene som vil få mer penger fra politikerne.

* Regjeringen vil blant annet også legge 400 millioner kroner på bordet for å jobbe med å rense verdenshavene for plastavfall.

* Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene..

 

Sykehussatsing

* Det bevilges 118 millioner kroner og gis en låneramme på 1,7 milliarder kroner til bygging av det nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik. Til nye Hammerfest sykehus bevilges et lån på 1,9 milliarder kroner.

 

Forskning og høyere utdanning

* Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning (teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning). Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene.

 

Fylkesvise oversikter 

Nedenfor finner du en detaljert oversikt over tiltakene som planlegges i de tre nordligste fylkene:

Nordland

Troms 

Finnmark

Samlesiden for statsbudsjettet finner du her.
Tags