Staten vil ha hele SNSK, men møter motstand

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er hjørnesteinsbedriften i Longyearbyen, men hva skal den drive med, ut over kullgruvedrift? Det skal Longyearbyen lokalstyre uttale seg om, men først i neste uke. (Foto: Mateusz War, Wikimedia Commons).
Staten ønsker å løse inn de få private aksjonærene i Store Norske. Men ikke alle er like villig til å selge.

 

Staten ønsker å løse inn de få private aksjonærene i Store Norske. Men ikke alle er like villig til å selge.

Samtidig som staten kjøper eiendommene fra, og yter lån til, Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) på til sammen 500 millioner kroner, ønsker den at alle aksjene blir statlige.

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet sier til High North News at Regjeringen ønsker å bidra til å løse en vanskelig situasjon for Store Norske.

40 andre eiere

– Hvis Stortinget gir fullmakt og beslutter å utløse minoritetsaksjonærene, vil staten tilby innløsning i tråd med aksjerettslige prinsipper. Dette ligger nå til behandling i Stortinget. Vi kan dessverre ikke å gå nærmere inn på prising eller prosess, sier Viken.

Aksjonærlisten i SNSK viser at det, i tillegg til Den norske stat, er 40 andre eiere i selskapet. Disse eier fra 1 -en- til 33 aksjer hver. Totalt utgjør dette 0,06 prosent av aksjene.

Vil ikke selge

Arnt Årnes i selskapet Alva Trading AS, som igjen er hovedaksjonær i Christiania Minekompani AS, vil ikke selge sine 20 aksjer.

-Av prinsipp, sier Årnes til High North News.

- Christiania Minekompani AS ble etablert tilbake i 1892, og var et av selskapene som i sin tid dannet Store Norske. En av etablererne var Hiorth-familien i Oslo.

Litt trist

Årnes var ikke klar over statens ønske om innløsing av aksjene da High North News kontaktet ham, men reaksjonen var klar:

-Dette er litt trist, og jeg vil ikke selge. Så da må det vel tvangsinnløsning til. Dette handler også mye om symboler og prinsipper, sier Arnt Årnes.

Selger umiddelbart

Tidligere styremedlem i SNSK, Johan Petter Barlindhaug i Tromsø, ser noe annerledes på det hele:

-Jeg selger nok min ene aksje til den prisen staten måtte tilby. Da jeg kjøpte, i min styretid, var det i henhold til et daværende politisk ønske om at morselskapet (SNSK) ikke skulle være helstatlig. Det er jo en slags kuriositetsaksje, uten noen reell verdi, sier Barlindhaug.

-Det er tjuveri

Styreleder i P Juls Sandvik eiendom AS i Ålesund, Grete Sandvig, vil heller ikke selge sine 33 aksjer uten kamp.

-Dette er tjuveri, ekspropriasjon er tjuveri, synes jeg, og vi vet jo ikke hva slags tilbud de kommer med. Det er jo store verdier i landeiendom der oppe, selv om gruvedriften ikke lønner seg.

Men det handler ikke om penger heller; jeg har hatt mange tilbud om kjøp av aksjene opp gjennom årene, men har aldri villet selge, sier Marit Sandvig, som har arvet aksjene etter sin far.

Fleksibilitet

High North News har spurt Nærings- og fiskeridepartementet om hvilken hensikt staten har med å løse inn de private småaksjonærene, men svaret er forholdsvis svevende:

– Aksjeloven gir aksjonærer flere rettigheter, uten hensyn til eierandel. Generelt kan en eventuell innløsning gi staten som eier mer fleksibilitet ved håndtering av den videre utviklingen i selskapet.

Det er viktig å opprettholde både næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruvedriften til Store Norske er et bidrag til dette, svarer altså kommunikasjonssjef Trond Viken i NFD.

Hiorth og Lid

Som nedenstående aksjonæroversikt viser, er familien Hiorth, som altså sto bak etableringen av Christiania Minekompani AS, en av de store blant de små aksjonærene i SNSK.

Sammen med den inngifte familien Lid kontrollerer Hiorthfamilien 43 aksjer. Med Christiania Minekompanis 20 kommer man opp i 63, men det monner ikke stort mot statens 328.782 aksjer.

 

Dette er den samlede aksjonærlisten for Store Norske Spitsbergen Kullkompani (antall aksjer i parentes):

Svein Johnny Albrigtsen, Longyearbyen (1),

Per E. Andersson, Asker (1),

Johan P. Barlindhaug, Tromsø (1),

Christiani Minekompani AS, Oslo (20),

Fredrik W. Louis Hiorth Enger, Asker (33),

Tordis Ertsaas, Trondheim (1),

Bjørn Fjukstad, Longyearbyen (1),

Frode Michael Nilsen, Risøyhamn (1),

Robert Hermansen, Tromsø (1),

Ole Fredrik Hienn, Narvik (1),

Tore Holand, Tromsø (11),

Hallvard Holm, Drøbak (1),

Venche Horseide, Longyearbyen (1),

Steinar Høgaas, Mo i Rana (1),

Jarle Haagensen, Sortland (1),

Arnhild H. Jebsen, Hjellestad (1),

Anita Johansen, Leirfjord (1),

Ingvald Johansen, Laksvatn (1),

Ester Jakobsen, Stonglandseidet (1),

Esther Kostøl, Oslo (1),

Fredrik Hiorth Lid, Asker (4),

Mia Lid, Asker (1),

Olav Tarjei Hiorth Lid, Lierskogen (1),

Sveinung Aalvik Lid, Øystese (1),

Ragnhild Løvfall Lid, Billingstad (7),

Øyvind Fredrik Hiorth Lid, Bohaug (2),

Marit og Torleiv Låg, Oslo (11),

Einar Fr. Nagell-Erichsen, Høvik (1),

Torstein Nilsen, Longyearbyen (1),

Lise Cathwin Olsen, Sætre (1),

Arne Opstad (v/Gunvor Paulsen), Hombersund (1),

Alv Orheim, Fjærland (1),

P, Juls Sandvik AS, Ålesund (33),

Anne Cathrine Rørholt, Tromsø (1),

Morten Ole Reinholdt Samuelsen, Asker (20),

Asbjørn Skotte, Ørskog (1),

Olav Sollie, Jar (11),

Jørgen Stenvold, Hunndalen (1),

Geir Ytreland, Drøbak (16),

Arnstein Skåre, Lillehammer (1),

Den norske stat v/NFD (328.782).

 

Næringsminister Monica Mæland (H), vil at staten skal overta alle de private aksjene i Store Norske. Men overtakelsen vil ikke skje uten motstand.
Næringsminister Monica Mæland (H), vil at staten skal overta alle de private aksjene i Store Norske. Men overtakelsen vil ikke skje uten motstand.

Tags