Starter diamantbearbeiding i Northwest Territories, Canada

Herkimer-diamanter fra Canada. (Photo: Jo Zimny/flickr.com) 
Selskapet Diamonds de Canada etablerer diamantbearbeidingsvirksomhet i Northwest Territories basert på rådiamanter fra gruver i det nordlige Canada. Automatiserte prosesser skal gjøre driften lønnsom, noe som tidligere har vist seg å være en utfordring for andre bedrifter.

I neste uke går selskapet Diamonds du Canadas første last med kuttede og slipte diamanter fra canadisk Arktis til Las Vegas, hvor diamantene skal graderes før de sendes ut på markedet, ifølge CBC Canada. Selskapet befinner seg i Yellowknife, Northwest Territories, en delstat i Canada som ligger mellom Hudson Bay og grensen mot Alaska.

Lasten er den første i det selskapet håper skal bli en rekke forsendelser når det nå forsøker å gjøre noe mange andre har mislyktes med: å etablere en lønnsom kutte- og slipevirksomhet for diamanter i NWT basert på rådiamanter fra lokale gruver.

Automatisert system

Selskapet skal bruke et automatisert kutte- og slipesystem og mener dette vil gjøre det mulig å skape lønnsomhet for sluttproduktet på verdensmarkedet for diamanter. Tidligere forsøk på å etablere virksomhet basert på bearbeiding av rådiamanter har strandet på grunn av høye arbeidskostnader.

Diamonds de Canada fikk nydelig godkjenning som produsent av NWT-diamanter og er bare det andre selskapet i delstaten som har denne godkjenningen. Den formelle godkjenningen gjør at selskapet kan kjøpe rådiamanter direkte fra gruver som drives i området. Normalt må selskaper kjøpe rådiamanter på det internasjonale markedet, vanligvis i Antwerpen i Belgia. De fleste selskapene sender rådiamantene til India for kutting og sliping, deretter til Las Vegas for gradering, før de så sendes ut på markedet.

Diamonds de Canadas diamanter vil bli solgt fra selskapets kontor i New York til forhandlere og grossister i Canada og USA.

Nøkkelord