Stadig handelsbarrierer for norsk sjømat

Trond Davidsen, assisterende direktør i Sjømat Norge (tidligere FHL; Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) . (Foto: Hege Eilertsen)
- Ingen skal si at det er en «walk in the park» å komme tilbake til Russland, sier Trond Davidsen, assisterende direktør i Sjømat Norge.
- Ingen skal si at det er en «walk in the park» å komme tilbake til Russland, sier Trond Davidsen, assisterende direktør i Sjømat Norge.


I en tid hvor det går trått for deler av det øvrige norske næringslivet, går det - i sum - nokså godt i den norske sjømatnæringen.

- Men det betyr ikke at alt er rosenrødt. Vi har en krevende situasjon på markedsadgang, sier Davidsen.


"Stengt" er den nye normalen

I forrige uke uttalte han til Fiskeribladet Fiskaren at problemene med markedsadgangen for norsk sjømat har eskalert. 

Blant dem som rammes hardest i dag er norske ørret-eksportører.

- Stengte markeder har begynt å bli normalen, uttalte den assisterende direktøren da han forleden var en av innlederne på et seminar i forbindelse med forskningsdagene ved Universitetet i Nordland.

7. august i fjor innførte Russland importstopp på fisk, kjøtt, melkeprodukter, frukt og grønnsaker fra både Norge, EU, USA, Canada og Australia. 

- Norge har likevel klart seg godt, fordi vi har et eksportørkorps som snudde seg fort, sier Davidsen.

Han minner om at den norske eksportnæringens adgang til Russland alltid har vært av og på.

- Det var problemer allerede i 2006, for laks og ørret, når det var importstopp som følge av påstander om funn av tungmetaller, sier han.

Davidsen sier problemene har eskalert etter etableringen av den eurasiske økonomiske union. Han gjør også et poeng av at handelen til Russland, via tredjeland, ble ytterligere innskjerpet i august. 

- Ingen skal si at det er en «walk in the park»å  komme tilbake til Russland, kommenterer han.

 

Vinker "hadet bra" til råstoffene

Til tross for at den norske sjømateksporten til EU-markedet har gått opp med ti prosent det siste året, er det ikke bare bare å handle sydover, heller: 

- I dag er det en betydelig mengde norske råvarer fra sjømatnæringen som går ubearbeidet inn til EU-markedet, sier Davidsen.

Verdiskapningen - for Norges del - kunne blitt langt høyere dersom mer av denne fisken hadde blitt foredlet i Norge, før den ble sendt ut på det europeiske markedet. 

- Selv om EU kan sies å være sjømatnæringens utvidede hjemmemarked, møter Norge handelsbarrierer i form av toll som øker med bearbeidingsgraden, sier Davidsen.

EU opprettholder fortsatt høy toll på viktige norske eksportprodukter som laks, sild, makrell og reker. Systemet med bilaterale tollfrie kvoter – som det finnes rundt 50 av – er komplekst.

 

Vil bort fra det uforutsigbare

Davidsen er tydelig på at den næringspolitiske organisasjonen han er med på å lede "forventer at Norges offensive interesser på sjømatområdet prioriteres".

Det at sjømat ikke er fullt ut integrert i EØS-avtalen bidrar til uforutsigbare og varierende rammevilkår for norsk sjømatnæring, mener Sjømat Norge. Fullverdig markedsadgang til EU-markedet er en organisasjonens klare målsetninger. 

Sjømat Norge har 480 medlemsbedrifter innen fiskeindustrien,og er en av 19 landsforeninger tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Tags