Sparebank1 vil kutte 100 ansatte

Konsernsjef Jan-Frode leverer et godt resultat tredje kvartal. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge)
Sparebank 1 tilbyr frivillige sluttpakker, og håper 100 ansatte tar i mot tilbudet.Sparebank 1 tilbyr frivillige sluttpakker, og håper 100 ansatte tar i mot tilbudet. 

Banken har for mange ansatte på grunn av økt digitalisering og endret kundeadferd. I tillegg er det et behov for omstilling som nå får konsernet til å tilby frivillige sluttpakker. 

Konsernet har 900 ansatte, og konserndirektør Jan-Frode Janson sier det tas høyde for at 100 ansatte takker ja til den frivillige sluttpakken. 

Blant annet øker bruken av mobilbank og nettbank sterkt. Mobilbank står i dag for 60 prosent av alle transaksjoner innenfor personmarkedet, mens noen knapt benyttet denne tjenesten i 2012. 

- Sparebank 1 Nord-Norge skal være en sterk og solid landsdelsbank. Nå omstiller vi virksomheten for å tilpasse oss nye krav og forventninger hos kundene våre. En del av omstillingen handler om forsterket utvikling av digitale tjenester i samarbeid med Sparebank 1-alliansen. En annen handler om en ny enhet for digitale tjenester, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. 

En del av omstillingen som nå starter er å ruste opp 16 finanssentre i landsdelen. Sentrene skal tilby rådgivning og finanstjenester fra hele tjenestespekteret til konsernet. 

Tags