Solpanel fungerer best i snø og kulde

– Ja, det høres kanskje merkelig ut, men det stemmer faktisk, sier professor Tobias Boström.

Mørketid til tross, det er trolig ikke så dumt å satse på solenergi i nordområdene, melder UiT Norges arktiske universitet.

– Selv om vi i nord har en sesongvariasjon når det gjelder tilgang på solenergi, så gir vårt klima med mye kulde og snø oss likevel en fordel, sier professor Tobias Boström, ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT.

For solcellepanel, som brukes til produksjon av elektrisk energi, kan de kalde omgivelsene være et gode som holder driftstemperaturen på solcellene nede og dermed minsker både varmetap og slitasje.

– Forklart på en enkel måte, vil en solcelle generere strøm og spenning. Samtidig har cellen alltid en viss lekkasje, et tap av strøm og spenning. Og jo varmere det er – dess større er lekkasjen. I kulde er derimot lekkasjen mindre og vi får mer strøm til benyttelse, forteller han til Universitetets nettsider.