Slutter som daglig leder i Barentssekretariatet

Barentssekretariatet og daglig leder Lars Georg Fordal venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. (Foto: Barentssekretariatet)
Lars Georg Fordal har vært daglig leder i Barentssekretariatet siden høsten 2016. (Arkivfoto: Barentssekretariatet)

Daglig leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal har sagt opp sin stilling og har sin siste arbeidsdag 1. juni. Styret begynner nå jobben med å finne en ny daglig leder.

Lars Georg Fordal har vært daglig leder i Barentssekretariatet siden høsten 2016, og gikk i fjor over i sin andre åremålsperiode i Barentssekretariatet. Han har nå valgt å si opp sin stilling for å gå inn i Røde kors sitt internasjonale arbeid. 

– Jeg har trivdes svært godt gjennom årene jeg har jobbet i Barentssekretariatet, og det blir vemodig å forlate jobben som daglig leder. Å bidra til å utvikle internasjonal dialog og folk til folk-samarbeid i Barentsregionen har vært givende og interessant. Det har vært veldig inspirerende å bli kjent med dyktige kolleger og engasjerte samarbeidspartnere i inn- og utland, sier Fordal i en pressemelding. 

Skal jobbe med nødhjelp 

For Røde Kors-bevegelsen skal Fordal blant annet bidra med humanitær bistand. 

– Når jeg nå velger å forlate Barentssekretariatet, er det fordi jeg er tilbudt en viktig og spennende jobb i Røde Kors sin internasjonale organisasjon, sier Fordal. 

– Jeg kommer til å jobbe for Det internasjonale forbundet av Røde kors- og Røde halvmåneforeninger (IFRC) i Russland. De ulike delene av Røde kors-bevegelsen jobber i tett samarbeid for å møte humanitære behov i flere land som følge av krigen i Ukraina. Å bidra i arbeidet med å hjelpe oppleves som det mest meningsfulle jeg kan gjøre akkurat nå, legger han til. 

Jobber med å finne en ny daglig leder 

Styreleder i Barentssekretariatet Øystein Ruud forteller at styret nå vil begynne prosessen med å finne en ny daglig leder. 

– Fra styret vil vi takke Lars Georg for hans innsats gjennom flere år i Barentssekretariatet. Særlig de siste årene, med krig og pandemi, har det vært en utfordrende jobb å lede sekretariatet, og vi er godt fornøyde med jobben Lars Georg har gjort. Barentssekretariatet er inne i en tid med endring. Derfor blir det viktig å gjøre en grundig jobb for å finne den riktige personen som skal overta stillingen som daglig leder, sier Ruud. 

Nestleder Marit Egholm Jacobsen vil bli konstituert i stillingen som daglig leder frem til styret har ansatt en ny.

Les også:

Nøkkelord