Slik skal Sametinget behandle sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Silje Karine Muotka

Sametingspresident Silje Karine Muotka under en debatt på nordområdekonferansen Arctic Frontiers 2024, i Tromsø. (Foto: David Jensen @jensenmedia-05649)

Sametinget vier hele plenum i mars til behandling av rapportens innhold. Behandlingen blir en historisk hendelse i Sametingets plenum, og den største enkeltsaken tinget har fått til behandling så langt.

Sametinget vier hele plenum i mars til behandling av rapportens innhold. Første instans er Sametingets komiteer 19. til 23. februar i Karasjok.

Behandlingen av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir en historisk hendelse i Sametingets plenum, og den største enkeltsaken Sametinget har fått til behandling så langt. Etter komiteebehandlinger i februar, skal til sammen åtte saker fra rapporten til behandling i Sametinget i mars.

– Sametingsrådet støtter seg på kommisjonens vurderinger av forsoning som en lang prosess og et fremtidig mål. Svært mange høringsuttalelser er opptatte av at man må være forsiktig med å legge press på grupper om å forsone seg, og at mye av det tapte må repareres først, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.

Sametingsrådet skal foreslå en rekke tiltak som kan bidra til denne prosessen, opplyser sametingspresidenten.

Dette er Sametingets første behandling rapporten, og den vurderes overordnet og tematisk etter pilarene som kommisjonen har identifisert. I tillegg løfter Sametingsrådet egne saker om menneskelige omkostninger og næring. Sametingsrådet vil komme tilbake til plenum med egne saker som ser på de spesifikke forholdene som gjelder lokalt i de samiske områdene. 

– Oppfølgingen av sannhets- og forsoningskommisjonen angår hele det samiske folket, og vi er glade for at vi fikk inn svært mange høringsuttalelser. Disse har vi gjort vårt beste for å ta vare på i vår behandling. Vi ser at behovene for å tiltak er stort over alt, og mener det trengs tilbud og møteplasser i alle samiske områder, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Han legger til at alle samer må få mulighet til å ta tilbake både stolthet, kultur, tradisjoner eller språk, om de ønsker det.

Alle sakene som skal behandles under Sametingets plenum 6.til 8. mars, ligger nå åpen for allmennheten på Sametingets hjemmeside.

Les også:

Nøkkelord