Arne O. Holm mener Når de unge stenges ute

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Sannhets- og forsoningskommisjonen har knapt spurt de unge hva som skal til for å skape tillitt og forsoning. (Foto: Stortinget)

Kommentar: Alderen vår bestemmer hvor stor innflytelse vi skal ha på politikkutformingen. I Norge nærmer vi oss pensjonsalderen før vi blir hørt i avgjørende spørsmål. Det kan være skjebnesvangert for nasjonen.

Jeg tenker ikke på politisk påvirkning gjennom stemmesedlene ved årets kommunevalg, eller stortingsvalget om drøyt to år. Her teller stemmene likt, så lenge du er gammel nok til å ha stemmerett.

Det handler om utfordringer på siden av den offisielle valgkampen, men som likevel vil prege oss i lang tid.

To eksempler.

Sannhet og forsoning

I juni overleverte Sannhets- og forsoningskommisjonen 700 bekmørke A4-sider til Stortinget. Bekmørke, fordi de personlige historiene om fornorskning og overgrep mot samer, kvener og skogfinner gjør et sterkt inntrykk på leseren.

I neste omgang blir historiene avgjørende for hvilke tiltak som er nødvendig for å skape tillit og forsoning i en splittet befolkning.

Her svikter kommisjonen, som selv er oppmerksom på problemet. Bare fire prosent av de som har fortalt sine historier er under 30 år. 43 prosent er eldre enn 67 år. Når kommisjonen foreslår forsonende tiltak, vet den altså lite eller ingen ting om hvordan nye generasjoner urfolk, enten det er samer, kvener eller skogfinner, oppfatter situasjonen. Eller hvilke tiltak de ønsker.

Her svikter kommisjonen, og de vet det selv.

På et helt annet politikkområde stenges også de unge stemmene ute.

Nei til EU

I 1994 sa et knapt flertall nordmenn nei til EU. Siden den gang har EU fått stadig større betydning innenfor de fleste politikkområdene. Ikke minst gjelder dette klimaspørsmål, hvor EU i sum ligger langt foran Norge.

Russlands krig mot Ukraina har forsterket EUs betydning for Ukrainas evne til å forsvare seg. Ytterligere tydelig vil EUs rolle bli dersom Donald Trump skulle bli valgt som amerikansk president, enten han sitter i fengsel eller ikke. Trump, og flere av hans sentrale støttespillere, nekter å gi noen garanti for støtte til Ukraina etter en eventuell valgseier.

I disse prosessene er dagens norske regjering en garantist for at Norge fortsatt skal sitte på gangen i EU. Det sørger Senterpartiet for.

Alle under 47 år stenges ute.

Selv en pågående krig i Europa, en klimakrise og en mulig kriminell og sterkt nasjonalistisk amerikansk president er ikke nok til å åpne opp for en debatt om Norges forhold til EU. Slik stenges alle som har fått stemmerett etter 1994, det vil si alle under 47 år, ute.

Meningsløst

Meningsmålinger om EU er nesten meningsløse så lenge vi ikke har en debatt om EU. Jeg legger likevel merke til målinger som viser et klart flertall for EU blant unge under 30 år.

For nordområdene er håndtering av konflikter bygd på etnisitet, klimakrisa, et krigersk og barbarisk naboland og en amerikansk president uten moralsk kompass, avgjørende betydning for vår framtid.

Da er vi nødt til å gi de unge en avgjørende betydning for vår framtid.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord