De helsemessige konsekvensene av fornorskingen skal undersøkes

Ann Ragnhild Broderstad
Ann Ragnhild Broderstad er faglig leder for Senter for samisk helseforskning (SSHF) ved UiT Norges arktiske universitet. (Foto: UiT)

Aldri tidligere har de helsemessige konsekvensene av fornorskingen blitt undersøkt. Nå begynner arbeidet med å finne ut hvordan fornorskningen og andre historiske traumer påvirker helsa.

I oktober starter folkehelseundersøkelsen Saminor3. 80 000 mennesker fra Engerdal i sør til Kirkenes i nord inviteres til delta i undersøkelsen, som skal besøke rundt 50 kommuner i Norge. Ett av temaene i undersøkelsen det knyttes mest spenning til er konsekvensene av fornorskingen.

– I Saminor1 og 2-undersøkelsene ble det gjort flere funn som var vanskelige å forklare. Blant annet funn om vold i nære relasjoner, om angst og depresjon som fikk oss til å stille spørsmål ved om disse problemene kan knyttes til historiske hendelser og samfunnspolitikken, sier faglig leder Ann Ragnhild Broderstad ved Senter for samisk helseforskning (SSHF) ved UiT Norges arktiske universitet i en pressemelding.

Hun sier at fornorskingspolitikken har etterlatt seg et komplekst avtrykk som fortsatt påvirker urfolket.

Omfattende innsamling

Undersøkelsen startet etter publiseringen av Sannhets- og forsoningskommisjonen rapport, som ble lagt fram i juni. Rapporten dokumenterte fornorskingens dystre arv i Norge gjennom et århundre. Nå skal de helsemessige konsekvensene dokumenteres.

– For å forstå hvordan fornorskingen har påvirket folks helse, trenger vi å samle inn omfattende helsedata som dekker alt fra kroppslige plager og mental helse, til hva som gir det gode liv, sier Broderstad.

Runar Myrnes Balto, sametingsråd.
Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund - NSR, er sametingsråd med ansvar for sannhet- og forsoningsspørsmål. (Foto: Liv Inger Somby, Sámediggi)
Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund - NSR, er sametingsråd med ansvar for sannhet- og forsoningsspørsmål. (Foto: Liv Inger Somby, Sámediggi)

Dataene skal gi noe innsikt i de helsemessige konsekvensene av fornorskingen.

Forskning og forsoning

Sametinget ser med spenning på hvordan Saminor3 kan kaste lys over fornorskingens etterdønninger og dagens helseutfordringer i den samiske befolkningen. Forskning fra SSHF har vist at kollektive traumer er en realitet i samiske samfunn.

– Sametinget jobber hardt med å sikre at Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir startskuddet for et stort forsoningsarbeid. Saminor3 vil hjelpe oss å forstå hvordan fornorskingen har påvirket både den psykiske og fysiske helsa til de som har opplevd og opplever den, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto fra Norske Samers Riksforbund (NSR) i pressemeldingen.

Han håper alle som får tilbud deltar i undersøkelsen.

Les også:

Nøkkelord