Slaget om iskanten starter denne uken

Iskanten. Foto: Karine Nigar Aarskog / UiT

Innen utgangen av denne uken skal regjeringen legge frem forslag til hvor iskanten skal gå.

I slutten av denne uken er det ventet at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) skal legge frem regjeringens forslag til forvaltningsplan for Barentshavet. Da kommer samtidig svaret på hvilket område regjeringen ønsker å definere som iskanten.

Vil flytte iskanten

Iskanten er med å bestemme hvor langt nord oljeindustrien får slippe til. Flere miljøorganisasjoner og politiske partier som Venstre og SV ønsker å flytte iskanten lenger sør. Flyttes grensen dit de ønsker vil trolig åtte eksisterende oljelisenser havne innenfor iskantsonen.

Den gule linjen er iskanten Greenpeace og de miljøfaglige instansene vil ha. Dersom den blir vedtatt ligger åtte oljelisenser innenfor iskantsonen. Rød linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1967-1989, mens grønn linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1988-2017. (Foto: Norsk olje og gass)

Venstre-leder Trine Skei Grande uttalte til TV2 forrige uke at Venstres stortingsgruppe forventer at iskantsonen flyttes lengre sør, og at oljeindustrien ikke får slippe til i Barentshavet nord.

- Jeg har tillit til at Venstres folk i regjering har denne saken høyt på agendaen, sier Skei Grande til TV2.

- Denne saken er så viktig fordi iskantsonen er et sårbart naturområde der det formelig koker av liv, det være seg plankton eller fisk eller fugleliv. Et oljeutslipp her vil være katastrofalt. Den risikoen kan vi ikke ta.

Mens regjeringen nå ser på hvordan de skal endre iskanten, er en av deres samarbeidspartnere svært kritisk. Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, uttrykte til TV2 hva som burde skje med iskanten.

- Det vil være et veldig dårlig signal og Fremskrittspartiet kommer ikke til å akseptere at iskanten flyttes sørover. Jeg vil minne statsministeren på at hun leder en liten mindretallsregjering som er avhengig av flertall i Stortinget. Hun sitter som statsminister fordi Fremskrittspartiet pekte på henne da vi gikk ut av regjering, og har regjeringen nå tenkt å legge andre hensyn til grunn olje- og gasspolitikken fremover og gjøre opp det flertallet uten Fremskrittspartiet, da lever denne regjeringen svært farlig, uttalte Jensen til TV2.

Et oljeutslipp her vil være katastrofalt. Den risikoen kan vi ikke ta.

Trine Skei Grande, partileder, Venstre

Ønsker utsettelse

Mens iskantens fremtid legges opp til å behandles nå i vår, er SVs miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, bekymret for hva coronakrisen vil gjøre med behandlingen av saken. Han ønsker derfor at saken utsettes til når coronasituasjonen blir mer stabil.

– Vi får ikke gjennomført en skikkelig behandling, hvor organisasjonene og andre kan få lagt fram sine synspunkter på en skikkelig måte, nå under coronakrisen, sier Haltbrekken til NTB.

– Slaget om iskanten er det viktigste miljøslaget denne stortingsperioden, advarer han.

Skulle saken bli utsatt, vil det i følge Haltbrekken samtidig bety at 25. konsesjonsrunde må forskyves. Dette fordi det i regjeringsplattformen står at lisensene for oljeleting ikke skal komme før forvaltningsplanen er ferdig.

Sett i lys av coronakrisen har oljeprisen har stupt, og norske oljeinvesteringer vil reduseres med 65–72 milliarder kroner fram mot 2022, ifølge en fersk analyse. FrP mener derfor det bør legges til rette for mest mulig aktivitet i petroleumssektoren, fremfor å begrense aktiviteten.

– I situasjonen norsk økonomi nå står i, har Norge rett og slett ikke råd til at Høyre gir Venstre nok et symbolsk klimagjennomslag ved å flytte iskanten sørover, sier FrPs energi- og miljøpolitiske talsperson, Jon Georg Dale til NTB.

Nøkkelord