SKS og HK sammen om gigantutbygging

Salten Kraftsamband har soglt seg ut av bredbåndsmarkedet. (Foto: Wikimedia Commons)
Salten Kraftsamband (SKS) og Helgeland Kraft AS (HK) skal sammen bygge ut Smibelg og Storåvatn Kraftverk i Rødøy og Lurøy kommune.

Salten Kraftsamband (SKS) og Helgeland Kraft AS (HK) skal sammen bygge ut Smibelg og Storåvatn Kraftverk i Rødøy og Lurøy kommune.

Det har styrene i de respektive kraftselskapene nå vedtatt, ifølge en pressemelding fra SKS.

Prosjektet har samlet sett en prislapp på 1,3 milliarder kroner.

De to kraftverkene har vært under utvikling i godt over to tiår. Olje- og energidepartementet tildelte konsesjon i mars 2012, og i forbindelse med pressemeldingen - som kom den gang - ble det sagt at dette var den største vannkraftkonsesjonen som har blitt gitt siden 2004.

SKS og HK går inn i det felles kontrollerte kraftverksselskapet med 50 prosent eierskap hver.

Det betydelige industriprosjektet ventes ifølge SKS å gi store positive ringvirkninger i Nordland, både lokalt og regionalt.

- Det vil være et viktig bidrag til fremtidens fornybarsamfunn, skriver selskapet i pressemeldingen.

Beslutningen om å bygge ut forutsetter at prosjektet oppnår tilfredsstillende finansiering.

Kraftverkene har reguleringsmagasiner med betydelig regulering, og disse vil være et viktig supplement til mye ny uregulert kraft i kraftsystemet.

Byggeperioden er planlagt til fire og et halvt år, og kraftverkene er ventet å være i drift innen utgangen av 2019. Årsproduksjonen vil – samlet sett – være på cirka 210 GWH. Det tilsvarer forbruker til nærmere 10.000 husstander.


Tags