Skrev masteroppgave om ganding

Vil ha åpenhet rundt samiske utfordringer.
UiT-student Marit Ellen Inga Bals ønsket å finne ut hva samiske terapeuter gjør når en pasient tror ganding er skyld i hans problemer, og skrev derfor masteroppgave om temaet.

– Ideen om slekter med evner til å gande lever ennå i samisk kultur. Dette er et tema som samiske terapeuter må forholde seg til i arbeidshverdagen, sier hun til nettsiden for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Marit Ellen Inga Bals forteller at temaer om gand blir tiet i hjel, og at det fører til at terapeuter må gjette seg frem til hva som er riktig metode. Hun mener usikkerhet kunne vært unngått om gand ble løftet fram som faglig utfordrende, skriver NRK Sápmi.