Skal spre scenekunst i nord med gigantisk, nomadisk lavvo

Slik vil Nord-Norges nye mobile arena for scenekunst kunne se ut. Kongstanken til Davvi – Senter for scenekunst er at lavvoen skal tjene som ramme for visning av ulike prosjekter i hele regionen, samt kunne inngå som ekstra infrastruktur ved større kulturarrangementer. (Illustrasjon: 3RW Arkitekter)

Davvi – Senter for scenekunst har fått seks millioner kroner til å bygge verdens største lavvo. Denne skal tjene som arena for omreisende forestillinger i Nord-Norge. Slik vil dans, teater og annen scenisk kunst også kunne oppleves på små steder uten egen scene.

English version.

Scenekunsten i nord får framover et nytt, storstilt springbrett.

Davvi Scene/Davvi Lávdi, en planlagt gigant-lavvo for turnerende forestillinger, er nå fullfinansiert med støttemidler på totalt seks millioner kroner.

Med et scenegulv på 174 kvadratmeter, vil den bli verdens største og kunne romme 30 til 60 sittende eller 100 stående publikummere.

Dette melder Davvi – Senter for scenekunst, som står bak prosjektet. Senteret er et knutepunkt for kompetanse innenfor og synliggjøring av scenisk kunst i Nord-Norge.

– Dette er et paradigmeskifte i hvordan vi jobber med å skape store scenekunstopplevelser på små steder, stadfester direktør Susanne Næss Nielsen.

I dag preges landsdelen av stor mangel på egnede prøve- og produksjonslokaler for scenekunst, særlig når det gjelder danseforestillinger.

– Vi får nå mulighet til å produsere der det ikke er infrastruktur fra før. Dette gjør det mulig å svare på vårt landsdelsoppdrag i enda større grad. Minst like viktig er at vi også kan tilby denne scene-lavvoen til samarbeidspartnere som ikke har adgang til et slikt lokale, men som ønsker å skape attraktive kunstneriske opplevelser der de er, sier hun.

Direktør Susanne Næss Nielsen (tredje f.v.), styreleder Maria Utsi (fjerde f.v.) og kunstnere ved hovedkontoret til Davvi – Senter for scenekunst i Hammerfest gleder seg over bidrag fra blant andre SpareBank 1 Nord-Norge til prosjektet Davvi Scene/Davvi Lávdi. Senteret har også avdelinger i Tromsø og Bodø. (Foto: Håkon Steinmo/SpareBank 1 Nord-Norge).

Finansering

Den nye scene-lavvoen vil realiseres med følgende bidrag:   

  • 3,5 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge samfunnsløftet
  • 2 millioner kroner fra Kulturrådet
  • 500 000 kroner fra Nordenfjelske bykreditts stiftelse

Prosjektet er et realt kinderegg, framholder Gudrun Gulldahl i SpareBank 1 Nord-Norge. Hun viser til lavvoens verdensskala, samt til dens store potensial for å tilgjengeliggjøre og styrke den nordlige scenekunsten.

– Det frie scenekunstfeltet har stor betydning for kreativt mangfold, og dette prosjektet gir helt nye muligheter for kulturopplevelser i hele Nord-Norge, sier Gulldahl, inntil nylig leder for konsernets samfunnsavdeling og nå banksjef for personmarked i Tromsø.

– Davvi Scene/Davvi Lávdi vil tilføre lokalmiljøene en fantastisk arena som gjør at kunsten kan utøves i hele landsdelen. Vi ser virkelig fram til opplevelsene som skal skapes på denne scenen, legger hun til.

Med Davvi Scene/Davvi Lávdi vil scenekunstnere som koreografer og dansere kunne boltre seg i en særegen ramme også utenfor de nordnorske byene. (Illustrasjon: 3RW Arkitekter)

Begeistrede utøvere

Scenekunstnere i nord framhever også at Davvi Scene/Davvi Lávdi åpner for helt nye vrier innenfor romlig kunstformidling.

Blant dem er den internasjonalt anerkjente samiske koreografen og filmskaperen Elle Sofe Sara, som har base i Kautokeino/Guovdageaidnu.

– En nomadisk scene for mitt kunstnerskap vil bety at jeg vil kunne vise dans på plasser der det ikke er en scene. Det betyr at man kan nå ut til alle slags folk, sier Sara og fortsetter:

– Kanskje vi til og med kan vise dans i denne lavvoen under reinflytting. Hvert år er vi masse familier fra indre Finnmark som flytter til kysten. Det hadde vært helt crazy om det plutselig blir tilbud om å se en forestilling der.

Stor entusiasme uttrykkes også av den Tromsø-baserte koreografen Eva Svaneblom fra Nord-Sverige:

– At vi i Nord-Norge skal ha en nomadisk scene føles utrolig vakkert. Jeg er selv oppvokst i en liten by, og vet hvor viktig det var for meg å få besøk av kompanier som viste scenekunst, da det lokale scenekunstmiljøet var lite. Tenk at denne scene-lavvoen skal kunne nå mindre steder rundt om i regionen!

Koreograf og filmskaper Elle Sofe Sara øyner spennende muligheter for å formidle dansekunst i den nordnorske geografien, som i hjemme i Finnmark/Finnmárku. (Foto: Astri Edvardsen)

LES OGSÅ:

Nøkkelord