Skal mekle mellom Troms og Finnmark

Forhandlingene om sammenslåing av Troms og Finnmark har gått i stå, men nå kommer Knut Storberget til unnsetning. 

Forhandlingene om sammenslåing av Troms og Finnmark har gått i stå, men nå kommer Knut Storberget til unnsetning. 

Storberget har takket ja til å mekle i forhandlingene mellom de to fylkeskommunene om å sette rammene for den nye sammenslåtte fylkeskommunen. Kommunal- og moderniseringsministeren har hatt møte med fylkesordfører og fylkesrådsleder fra de to fylkene, og de ble enige om å bringe inn en ekstern mekler for å komme videre i forhandlingene. 

- Jeg er svært glad for at Knut Storberget har takket ja til dette viktige oppdraget. Han er en person med bred politisk erfaring som forstår de regionale problemstillingene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun ønsker at at fylkeskommunene selv blir enige om gode løsninger for den nye fylkeskommunen. 

- Jeg håper de kan få ro til forhandlinger og finne nye løsninger som samler de to fylkeskommunene, sier Mæland.


Tags