Skal lage indeks for hele Nordområdene

Statssekretær Tore Hattrem (f.v.) lanserte i dag High North Business Index, som etableres av Nordområdesenteret ved UiN. I midten direktør for Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, og rektor Pål Pedersen. (Foto: Linda Storholm)
High North Business Index skal være "konjunkturbarometer" for hele Arktis.High North Business Index skal være "konjunkturbarometer" for hele Arktis. 


- Indeksen skal være et termometer for næringsvirksomhet i Arktis, sier prosjektleder Andrei Mineev under lanseringen på Universitetet i Nordland i dag. 

Målet er å utvikle en database med kunnskap som har relevans for beslutningstakere innen såvel næringsliv og politikk som medier, interesseorganisasjoner, lokale og nasjonale myndigheter. Budsjettet for prosjektet er på 14,7 millioner kroner, hvorav seks millioner fra Utenriksdepartementet. 

- Dette er vi glad for å være en del av. Det er strategisk smart, og lurt for mange med en indeks som dette, sier statssekretær Tore Hattrem. 


Hovedindeks en gang i året

Målet på sikt er å levere en fersk indeks en gang i året, slik konjunkturbarometeret for Nord-Norge og Indeks Nordland lanseres.

Indeksen skal vise hovedkonjunkturen i området, men i tillegg skal informasjon om økonomi, politikk, teknologi, klima og miljø, samfunn, demografi og naturressurser fra de arktiske statene skal samles i en database som også skal være en kunnskapsbase for interesserte aktører innen både akademia og næringsliv, offentlige og kommersielle.

Andrei Mineev ser for seg en rekke områder det kan rapporteres og analyseres fra, utfordringen i startfasen er å sammenfatte og skaffe oversikt over hva som finnes av tallmateriale, og hvordan man metodisk lager et best mulig grunnlag. 

- Vi begynner med Euro-Barents-regionen, men strategien er å inkludere hele Arktis, også områdene i Alaska, Canada, Grønland og Island, sier Andrei Mineev. 

 

Tags