Sjømat slo alle rekorder i 2015

Direktør Terje E. Martinussen i Norges Sjømatråd presenterte eksporttallene for 2015 i dag. (Foto: Norges Sjømatråd)
Norsk sjømateksport er mer enn doblet de siste 10 årene, Norge eksporterte sjømat for hele 74,5 milliarder kroner i fjor.
Norsk sjømateksport er mer enn doblet de siste 10 årene, Norge eksporterte sjømat for hele 74,5 milliarder kroner i fjor. 

Det er åtte prosent mer, eller 5,8 milliarder mer, enn resultatet etter forrige rekordår -2014. 

- I et år med handelshindringer i flere markeder og importstopp i Russland, ble resultatet bedre enn forventet. Ei svak krone i kombinasjon med god etterspørsel etter spesielt ferske produkter bidro til ny eksportrekord for norsk sjømat, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

I en pressekonferanse i dag forteller han at satsingen på varemerket skrei har betalt seg, men at det fortsatt er den konvensjonelle delen av industrien, altså saltfisk, klippfisk og andre tradisjonelle produkter som er driveren når det gjelder torsk. Klippfisk alene hadde en eksportverdi på fire milliarder kroner i fjor. 

Laks er mer populært enn noen gang, og lakseoppdretterne fikk i gjennomsnitt betalt 42,7 kroner per kilo i fjor. EU er størst og viktigst 

2015 er første gang at sjømateksporten til EU har passert 50 milliarder kroner. Veksten i 2015 var på hele 17 prosent sammenlignet med 2014, og EU tar i mot 67 prosent av Norges totale sjømateksport. 

Et annet viktig kjennetegn for norsk sjømateksport er at mer enn 60 prosent av eksporten er ferske produkter, og andelen er økende. 

Terje E. Martinussen sier at veksten i EU og USA de siste årene viser hvor viktig det er at myndigheter og næring jobber godt sammen for å oppnå god markedsadgang. 

- Gode handlesavtaler blir helt avgjørende for å oppnå vekst i nye markeder i framtiden, sier han. 


Laks er størst

Laks og ørret sto for den største eksportverdien med 50 milliarder kroner. Det er 3,9 milliarder mer enn året før. 

Det ble eksportert torskefisk for 13 milliarder, som også er rekord og økning med nesten 1 milliard kroner. 

Noe av eksportrekorden kan forklares med lavere kronekurs. For eksempel gikk eksportvolumet for torsk ned med 13 prosent, samtidig som eksportverdien altså økte med 8 prosent. 

For de pelagiske artene, som makrell og sild, hadde nedgang i eksporten. Totaleksporten var på 3,8 milliarder kroner, en nedgang på sju prosent, eller 306 millioner kroner. Reduserte kvoter har skylden. 


Bearbeiding i Polen og Danmark

Norsk sjømat ble i fjor eksportert til 143 forskjellige land. Polen var det største enkeltmarkedet, som kjøpte sjømat for 6,9 milliarder kroner. Landet er et stadig viktigere konsummarked, men en betydelig andel av sjømaten som går til Polen bearbeides og distribueres videre i det europeiske markedet. 

Danmark er nest størst, og er i likhet med Polen et viktig marked for bearbeiding og transitt.    

 

Tags