Siv på Industri 2018: - Dere deltar i et verdensmesterskap

Finansminister Siv Jensen ble utfordret på alt fra "me too"-kampanjen til EØS-avtalen i møte med CNNs Richard Quest på Industri 2018. (Foto: Hege Eilertsen)
- Dere deltar i et verdensmesterskap, hver dag og hele året. Det å betjene krevende kunder verden over, i et marked preget av sterk konkurranse, betyr at dere må være blant de aller beste både på teknologi og organisering.


- Dere deltar i et verdensmesterskap, hver dag og hele året. Det å betjene krevende kunder verden over, i et marked preget av sterk konkurranse, betyr at dere må være blant de aller beste både på teknologi og organisering.

- Det produktivitetstrykket som dere møter bidrar til at vi utnytter arbeidskraften vår bedre – og til den høye velstanden som vi har i Norge, sa finansministeren da hun talte til deltagerne på konferansen Industri 2018 i Bodø i dag.

At norsk industri spiller en viktig rolle for norsk økonomi, er det liten tvil om.

Industrien står for en betydelig del av eksportinntektene til Norge utenom olje og gass, og er også en viktig arbeidsgiver i mange lokalsamfunn, både i Nord-Norge og landet forøvrig.


- Må ha flere ben å stå på

Fra scenekanten i Bodø i dag fortalte Jensen industrilederne at regjeringen vil jobbe for å legge til rette både for omstillinger i økonomien, vekst og nye arbeidsplasser i privat sektor.

- Dette for at vi i fremtiden skal ha flere ben å stå på. Industrien spiller en viktig rolle hvis vi skal lykkes med dette, sier hun.

Finansministeren trakk også frem Nord-Norges både rike og stolte industri-tradisjon:

- Den spenner fra kraft- og gjødselproduksjon i Glomfjord til silisiumproduksjon på Helgeland, og kulldrift i Sør-Varanger.

Jensen er optimist, både på landsdelens og nasjonens vegne, i tida som kommer.

- Det går bra i norsk økonomi om dagen. Det økonomiske tilbakeslaget i 2014 ligger bak oss, og Norge er nå inne i en oppgangskonjunktur. Allerede i år ligger veksten an til å bli høyere enn trend, og for neste år ser det enda bedre ut, sier hun og legger til at endringene i økonomien må sees i sammenheng med regjeringens målrettede politikk.


Oljepenger, Trump og "fake news"

- Vi har brukt litt mer av oljepengene for å skape drivkraft i økonomien. Pengene har vi blant annet brukt til å satse mer på infrastruktur og forskning, utdanning og innovasjon – og på å redusere skatter og avgifter for norske arbeidsplasser.

- Det går også godt i den nordnorske økonomien. Siden oljeprisfallet i 2014 har veksten vært om lag på linje med veksten på fastlands-Norge, sier hun – og viser til at flere nordnorske bedrifter nå rapporterer om sysselsettingsvekst og økte investeringsnivåer.

Richard Quest, en verdenskjent økonomijournalist fra CNN som konferansearrangørene har hentet inn, pekte også på oljeprisene for å illustrere hvor mye bedre dagens oljeøkonomi er enn for noen få år siden. I 2016 var oljeprisene helt nede i 30 amerikanske dollar fatet, mens prisen i dag er på noen og 80 amerikanske dollar.

Det var imidlertid ikke de eneste lange linjene den britiske journalisten, som i dag er bosatt i New York, tegnet opp.

Handels- og sikkerhetspolitikken til uforutsigbare verdensledere som Donald Trump, som forandrer mening og twitrer nær sagt på innfallsmetoden, påvirker også. Det samme gjør Brexit, og utallige "fake news" i en verden som helst bare burde inneholdt «real news». En økende tendens til populisme - og en langt mer høyrevridd politikk i en rekke land - er også med på å farge både industripolitikk og internasjonal handel. 

Frykter handelsbarrierer

- Hva frykter du mest, var et av spørsmålene Quest rettet til Norges finansminister.

- Handelsbarrierer og handelskrig er den største bekymringen, globalt, sier Jensen, som også ble utfordret på å synse om alt fra amerikansk politikk til "me too"-kampanjen.

Hva sistnevnte gjelder, mener Jensen det er viktig å ikke ignorere temaet, men debattere det - ikke minst med tanke på fremtidig rekruttering - både til politikken og næringslivet.

Hva det nært forestående statsbudsjettet gjelder, hadde Jensen en aldri så liten – om enn noe diffus - «gladnyhet» å komme med til industrilederne i Bodø:

- Vi skal skape mer og ikke skatte mer, sier FrP-lederen som har vært finansminister siden i 2013.

Hva det betyr, i kroner og øre, får vi ikke vite mer om før om halvannen uke.


Tags