Siken kartläggs i unikt projekt

Radiomärkningen av sikarna i Alterälven ingår i ett större projekt som är delfinansierat av EU.
Ett unikt projekt pågår just nu i Alterälven i närheten av Norrfjärden mellan Piteå och Luleå. Med hjälp av radiosändare ska sikens vandring från havet till lekplatserna nu kartläggas. Tanken är att det ska stärka sikbeståndet och ge fisken bättre möjligheter till fortplantning, enligt Sveriges Radio.

Radiomärkningen av sikarna i Alterälven ingår i ett större projekt som är delfinansierat av EU och är på totalt 20 miljoner kronor.

— Vi vill få en ökad kunskap om siken. Vi tittar både på hur lekområdet ser ut och om det finns några vandringshinder där vi kan identifiera möjliga åtgärder för att förbättra för villkoren siken i Alterälven, säger Magnus Johansson, projektledare vid länsstyrelsen i Norrbotten, till SR.