Setter næring og transportbehov i sammenheng, fra kyst til marked

De tre nordnorske fylkene står sammen bak et felles innspill til Nasjonal transportplan. Fra venstre: Ivar Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Remi Strand, hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Hild-Marit Olsen, fylkesråd for samferdsel i Nordland. (Foto: NFK)
Nordnorske politikere står sammen for å nå fram i arbeidet med ny nasjonal transportplan.


Nordnorske politikere står sammen for å nå fram i arbeidet med ny nasjonal transportplan. 


Den strategiske satsingen har fått navnet "Fra kyst til marked", og ble presentert av fylkespolitikere fra Nordland, Troms og Finnmark i går. 

- Nesten alle næringstransportene i Nord-Norge starter ved en fylkesveg. Den regionalt eide infrastrukturen er helt avgjørende for verdiskapingen, sier hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Remi Strand (Ap). Krever sterkere satsing

Staten legger om sitt fordelingssystem, og Nord-Norge taper økonomisk på den nye ordningen allerede fra 2015, og økende fram til overgangsperioden er ferdig, i 2019. Fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms, Ivar Prestbakmo (Sp), viser til at landsdelens tre fylker samlet vil få en reduksjon på 400 millioner kroner i 2019, penger som skulle gått til transport av gods- og folk på ferger og hurtigbåter. 

De tre fylkesrådene i nord krever nå sterkere satsing på viktige fylkesveier, og en strategi som evner å se riksveien sammen med ferga, veien og havna. 

- Hittil har Samferdselsdepartementet hatt et ensidig fokus på at prosjektene skal prioriteres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Men å leve og virke i et samfunn gir også andre verdier. Da må rammebetingelsene være til stede, og vi må se alt dette i en helhet, utdyper Remi Strand. Nord-Norge som velferds- og vekstmotor

Nordlands fylkesråd for samferdsel, Hild-Marit Olsen (Ap) er opptatt av å vise landsdelens næringsmessige betydning, og at man ser for seg sterk vekst på lang sikt. Særlig fordi perifere områder og Nord-Norge etter nasjonale beregningsmodeller ender med negativ lønnsomhet på nye infrastrukturprosjekter. 

Olsen mener beregningsmodellen burde hatt sterkere fokus på effekter for by- og regionalutvikling, i tillegg til verdiskaping i landsdelen. Med utgangspunkt i Nord-Norges rolle som nasjonal velferds- og vekstmotor, må vi få fram verdiene og mulighetene mener hun. 

- Hver tiende laks i verden produseres i Nordland, og 55 prosent av all sjømatproduksjon i Nordland skjer på fire øyer, som har ferge som eneste transportmulighet ut til verdensmarkedet, illustrerer Olsen. 

Nå vil de tre nordnorske fylkene å se verdiskapingen i nær sammenheng med transportbehovet.  

- Regjeringen ønsker en seksdobling av sjømatproduksjonen i landet. Denne økningen kommer ikke til å skje i Oslofjorden. En stor del av økningen vil derimot komme i Nordland, Troms og Finnmark, avslutter Hild-Marit Olsen.

Tags