Ser store muligheter i havbunnsmineraler

As per today, current Norwegian legislation does not allow for exploitation of seabed minerals. Oil and Energy Minister Terje Søviknes and his department want to do something about just that. (Photo: The Ministry of Oil and Energy/NTB Scanpix)
Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden komme til å gi flere norske arbeidsplasser, og gi betydelige bidrag til den norske verdiskapningen, mener olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).


Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden komme til å gi flere norske arbeidsplasser, og gi betydelige bidrag til den norske verdiskapningen, mener olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Kan utvinning av havbunnsmineraler bli «morgendagens» store og nye næring? Olje- og energiministeren mener det er gode odds for det.  Han ser store fremtidsmuligheter for de kommende generasjonene.

- Vi ser jo for oss at teknologiutviklingen bare vil fortsette. På verdensbasis er det høy etterspørsel etter mineraler, og her kan det ligge et stort potensiale, sier ministeren til High North News.

- Etablering av et godt og robust regelverk er viktig for å nå målsettingene for denne virksomheten, uttalte Søviknes da Olje- og energidepartementet i vår sendte ut et forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen ut på høring.

Per i dag foreligger det ikke et helhetlig lovverk for denne typen aktivitet på sokkelen.

Vil tilrettelegge for næringslivet

Høringsfristen gikk ut i forrige måned. Noen av aktørene har fått forlenget frist, men slik det ser ut nå vil et lovforslag fremmes for Stortinget allerede i høst.

- Målet nå er å få et best mulig rammeverk for næringslivet, og et godt forvaltningssystem, sier Søviknes.

De norske havområdene har i liten grad vært utforsket med sikte på mineralforekomster, og utnyttelsen av slike ressurser på sokkelen har vært av begrenset omfang. Går det som ministeren håper kan fremtidig utvinning gi store muligheter utover dagens etablerte havnæringer. Norge råder over et havareal som er seks ganger større enn vårt landareal.


Et langt løp


Da lovforslaget ble sendt ut på høring i mai, ble det fra departementet uttrykt at det i årene som kommer forventes økt interesse for undersøkelser etter – og utvinning – av mineralforekomster, både globalt og på den norske sokkelen.

På sikt er planen å utvikle et konsesjonssystem, hvor selskaper som er interessert i å drive med mineralutvinning til havs kan søke.

- Når kan et lovverk være på plass, og hvor lenge er det til vi for eksempel kan utvinne kobber rett sør for Bjørnøya?

- Det er vanskelig å estimere når, for det er et langsiktig løp dette – og en del av regjeringens havstrategi, sier Søviknes.

- Det som er viktig å få på plass nå, det er rammeverket – og det i seg selv vil jo tiltrekke aktører, sier ministeren.


Skeptiske til gruvedrift på havbunnen

Så langt har det kommet inn over 40 høringssvar, og blant dem er også tilsvar fra miljøvernorganisasjonen Natur og ungdom. 

- I Norge har kommersielle selskap allerede for syv år siden søkt om å få lete etter mineraler på norsk sokkel. Lovverket er dermed slett ikke i forkant av utviklingen og Natur og Ungdom er enige i at det er på høy tid med et oppdatert regelverk. Vi mener derimot at forslaget til ny lov som nå er på høring ikke er tilstrekkelig til å hindre alvorlige miljøødeleggelser som følge av å åpne opp for gruvedrift på havbunnen, heter det i deres svar til departementet.

Her finner du flere høringssvar. 
 

Nøkkelord