Ser på Universitetet i Nordland som siste utvei

En fusjon med Universitetet i Nordland står aller nederst på ønskelista hos Høgskolen i Narvik.
En fusjon med Universitetet i Nordland står aller nederst på ønskelista hos Høgskolen i Narvik. 

I morgen skal styret ved Høgskolen i Narvik vedta sitt innspill til strukturen innen høyere utdanning. 

Innstillingen foreslår en prioritert liste hvor førsteprioriteten er å fortsette prosessen med NTNU med tanke på å inngå i en flercampusmodell. Dersom ikke dette er mulig ønsker Høgskolen i Narvik å fortsette som selvstendig institusjon med mål om å bli vitenskapelig høgskole innen 2020. 

Tredje prioritet har forslaget om å innlede forhandlinger med tanke på en fusjon med UiT, Norges arktiske universitet.

Fjerde prioritet og nederst på ønskelisten er å innlede forhandlinger med Universitetet i Nordland med tanke på fusjon. 
Tags