Samles om levendelagring av torsk

Levendelagring av torsk er kanskje svaret på mange av utfordringene fiskerinæringen møter. Nå arrangeres det seminar om temaet. 

16.-17. desember er satt av til FoU-samling om levendelagring av torsk, og bak det hele står Nofima og Fiskeriparken i samarbeid med Norges Råfisklag og Innovasjon Norge. 

Ved å utnytte mulighetene levendelagring gir kan man minske noen av sesongvariasjonene i tilgangen til torsk, både til videreforedling og i markedet ellers. 

Regjeringen kom i juni med sin Strategi for levendelagring av fisk, og fiskeriministeren blant innlederne som står på programmet sammen med representanter fra næringen, organisasjoner og forskere. 

 

Tags