Samles om levendelagring av torsk

Levendelagring av torsk er kanskje svaret på mange av utfordringene fiskerinæringen møter. Nå arrangeres det seminar om temaet. 

16.-17. desember er satt av til FoU-samling om levendelagring av torsk, og bak det hele står Nofima og Fiskeriparken i samarbeid med Norges Råfisklag og Innovasjon Norge. 

Ved å utnytte mulighetene levendelagring gir kan man minske noen av sesongvariasjonene i tilgangen til torsk, både til videreforedling og i markedet ellers. 

Regjeringen kom i juni med sin Strategi for levendelagring av fisk, og fiskeriministeren blant innlederne som står på programmet sammen med representanter fra næringen, organisasjoner og forskere. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: