Samisk hus i Tromsø er i emning

Torsdag ble en merkedag da Troms og Finnmarks fylkesrådsleder Kristina Torbergsen, Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen og sametingsråd Runar Myrnes Balto signerte stiftelsesdokumentene for Romssa Sámi Viessu/Samisk hus Tromsø AS. (Foto: Victor Omma/Troms og Finnmark fylkeskommune)

Selskapet som skal realisere Samisk hus i Tromsø er nå stiftet. – Det skal bli en morsom og kul plass, og en trygg arena som rommer bredden av samisk språk og kultur, sier nyutnevnt styreleder Torjer Olsen.

Planen om virkeliggjøring av et Samisk hus (Sámi Viessu) i Tromsø (Romssa) etter 30 år på idéstadiet, ble lansert i november av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget (Sámediggi).

Torsdag denne uka ble en viktig ‘byggestein’ lagt da de tre institusjonene formelt opprettet selskapet som skal grunnlegge huset – Romssa Sámi Viessu/Samisk hus Tromsø AS. Dette eies likt av partene, og har en kapital på 1 million kroner.

Huset skal være en samisk møteplass – og bidra til å skape og drifte en allmenn kunst- og kulturarena i byen med en tydelig samisk profil. Her skal samisk språk og kultur kunne oppleves, utvikles og overføres til kommende generasjoner.

På stiftelsesmøtet ble også selskapets styre presentert. Utnevnt som styreleder er Torjer Olsen, professor i urfolksstudier og leder for Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven, og jeg gleder meg veldig til å jobbe med det nye styret. Det har en bredde og kompetanse som vil komme godt med i det viktige arbeidet vi har foran oss. Ambisjonen for Samisk hus er at det skal bli et møtested for alle typer samer. Det skal bli en morsom og kul plass, og en trygg arena som rommer bredden av samisk språk og kultur, sier Olsen.

Tiltrengt

– Fornorskinga er et stort sår i Norge. Og på mange vis står vi fortsatt i den. Dette ønsker jeg som ordfører å jobbe mot. Opprettelsen av Romssa Sámi Viessu er en viktig del av dette, uttaler Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og fortsetter:

– Jeg har store forventninger til det arbeidet styreleder Olsen og hans styre skal sette i gang. Et stort og viktig arbeid som skal og må få stor betydning. For vi hører fortsatt historier om samehat og rasisme mot samer i Tromsø. Dette skal vi aldri godta og akseptere, og alltid kjempe mot.

Til stede som representanter for eierne var også Troms og Finnmarks fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) og sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

– Samisk språk og kultur kommer ikke tilbake av seg selv, men må jobbes fram. Vi har en målrettet innsats for å bygge det opp, og med Samisk hus tar vi et viktig steg videre for vår region. Jeg gleder meg til å komme i gang med fortsettelsen, sier Torbergsen.

Et stort og viktig arbeid som skal og må få stor betydning.
Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune (Ap)

Veien videre

På styrets dagsorden framover er å ansette en daglig leder, samt finnet et egnet lokale for huset. Styret skal også utvikle en bærekraftig drifts- og finansieringsmodell, samt sikre god brukermedvirkning for innhold og aktivitet.

Innen utgangen av første kvartal i år skal styret legge fram et forslag til finansierings- og framdriftsplan for eierne.

Styrets medlemmer

– Torjer Olsen, professor i urfolksstudier og leder for Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet (styreleder)

– Sigbjørn Skåden, samisk forfatter og lærer

– Sandra Márjá West, prosjektleder for samiske varemerker i Samerådet, sametingsrepresentant (NSR) og tidligere festivalsjef for Riddu Riđđu

– Tom Høgli, prosjektleder i Arctic Sport AS og tidligere fotballspiller og samfunnskontakt i Tromsø idrettslag

– Kari Helene Skog, politisk rådgiver for ordføreren i Tromsø kommune

– Anita Lervoll, elev-, lærling- og mobbeombud i Troms og Finnmark fylkeskommune

– Lill-Tove Fredriksen, førsteamanuensis i samisk litteratur ved UiT Norges arktiske universitet (1. vara)

– Mats Hegg Jacobsen, bonde, Jacobsen på Berg og kommunestyrerepresentant (Sp) i Tromsø (2. vara)

– Christine Lindquister, seniorrådgiver i NHO Arktis (3. vara)

LES OGSÅ:

Nøkkelord