Sametingsrådet skeptisk til urfolkssenter i Tromsø

Sametingsråd Henrik Olsen er i tvil om det er et arktisk urfolkssenter med kommersielle interesser samer i Tromsø først og fremst trenger.


Sametingsråd Henrik Olsen er i tvil om det er et arktisk urfolkssenter med kommersielle interesser samer i Tromsø først og fremst trenger og sier til NRK at han er usikker fordi ambisjonsnivået er så stort.

– Prosjektet er nok litt utenfor det som er primærbehovet når det gjelder de lokale samiske interessene, sier han til NRK.
Tags