Russland og Kina drøftet videre arktisk samarbeid seg imellom – også innenfor Arktisk råd

Kinas spesialutsending til Arktis, Gao Feng (t.v.), hadde nylig møte med Russlands ambassadør for Arktis, Nikolaj Korchunov. (Foto: Arctic Circle; Vyacheslav Viktorov/Roscongress)

Realiseringen av russisk-kinesiske fellesprosjekter i Arktis ble nylig grundig diskutert av landenes arktiske diplomater. Sentrale tema var energi, vitenskap, transport og infrastruktur – samt utsiktene for videre samspill innenfor Arktisk råd.

English version

Sist uke ble det avholdt en regelmessig runde med russisk-kinesiske konsultasjoner rundt arktiske spørsmål, ifølge det russiske utenriksministeriet.

I spissen for dialogen var Russlands arktiske ambassadør Nikolaj Korchunov – og Kinas spesialutsending til Arktis, Gao Feng. Andre deltakere var representanter for interessenter i begge land, både offentlige organer og andre typer organisasjoner.  

– Det fant sted en konstruktiv og substansiell meningsutveksling rundt ulike tilnærminger for videre interaksjon i Arktis under nye geopolitiske forhold – i ånd av et omfattende strategisk partnerskap, skriver utenriksministeriet og fortsetter:

– Partene diskuterte i detalj realiseringen av felles prosjekter ved høye breddegrader, spesielt innenfor energi, investeringer, vitenskap og transport, inkludert utvikling og bruk av infrastruktur ved Den nordlige sjørute – samt utsikter for videre samhandling innenfor rammen av det sentrale mellomstatlige forumet i Arktis, Arktisk råd.

Nylig ble det kjent at alle de arktiske landene enes om nye retningslinjer som lar Arktisk råds arbeidsgrupper gjenoppta sin virksomhet. I dette ligger det blant annet at de kan revitalisere sitt samspill med observatører i rådet, som eksempelvis Kina.

Overvåkning av klimaendringer og bevaring av flora og fauna i Arktis er lovende felt for felles russisk-kinesisk forskning, sa Russlands ambassadør til Kina, Igor Morgulov, til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti i februar. Han bemerket at slik forskning både kunne foregå innenfor Arktisk råds arbeidsgrupper – og ved den planlagte internasjonale arktiske vitenskapsstasjonen Snezjinka i det russiske fjerne Østen.

Samspillet skal styrkes

En nylig kartlegging gjort av High North News viser at Moskva både ønsker «effektivt arbeid i Arktisk råd» – og samtidig åpner stadig nye dører for samarbeid i Arktis med en rekke ikke-arktiske stater, særlig Kina.

Nå er også Moskva og Beijing enige om at det bilaterale samarbeidet rundt arktiske spørsmål skal styrkes ytterligere – og at neste runde med konsultasjoner på dette området vil foregå i Kina til neste år, melder det russiske utenriksministeriet om ovennevnte møte.

Ministeriet bemerker dessuten at partene noterte «gjensidig interesse for å bevare Arktis som et territorium med fred, stabilitet og gjensidig fordelaktig samarbeid for å sikre dets bærekraftige og trygge utvikling.»

Sist uke uttalte også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov seg om samspillet med Kina – da på det nye russisk-kinesiske forumet Rostki, avholdt i Kazan, Russland.

– Russisk-kinesiske relasjoner med omfattende partnerskap og strategisk interaksjon har nådd et enestående høyt nivå. Basert på våre overlappende eller nære tilnærminger til sentrale spørsmål i samtida, opprettholder vi tett koordinering i utenrikspolitikken og driver effektivt samarbeid innenfor multilaterale organisasjoner og fora. Samlet sett går vi inn for å skape en rettferdig, bærekraftig og multipolar verdensorden, sa Lavrov.

LES OGSÅ:

Nøkkelord