Russiske militærøvelser: – Vi forventer at norske myndigheter følger opp dette, sier fiskeredere

Statssekretær Audun Halvorsen, Utenriksdepartementet, under Kirkenes-konferansen 2020. Foto: Jonas Karlsbakk, Barentssekretariatet

Organisasjonen Fiskebåt melder at norske fiskefartøy stadig må avbryte fisket på grunn av russiske militærøvelser i nord. – Vi tar brevet fra Fiskebåt til etterretning, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet.

Organisasjonen Fiskebåt blir stadig oftere kontaktet av norske fiskefartøy som må avbryte fisket i Norskehavet og Barentshavet på grunn av russiske militærøvelser i nord. 

Ved øvelsene opprettes det faresoner som båndlegger svært store områder. Øvelsene varsles også i kort tid før de skal gjennomføres, skriver Fiskebåt.

I et brev til det norske Utenriksdepartementet stiller organisasjonen blant annet spørsmål ved om russiske myndigheter har folkerettslig adgang til å opprette fareområder i områder som er underlagt norsk jurisdiksjon, og om eventuelle krav til varsling av slike øvelser etterleves av partene.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet sier i en e-post til High North News at de tar brevet fra Fiskebåt til etterretning. Han legger til at dette er en sak Fiskebåt også tidligere har tatt opp før møtene i Den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

– Havretten gir Russland anledning til å gjennomføre marine militærøvelser i norske 200 mils soner, inkludert i Barentshavet. Ifølge Havretten må Russland i slike tilfeller ta hensyn til norske rettigheter og plikter som kyststat. Vanlig praksis er at Russland varsler om gjennomføring av øvelser på forhånd, sier Halvorsen.

– Norske myndigheter fortsetter å være opptatt av at russiske militærøvelser gjennomføres på en måte som ivaretar norske rettigheter etter havretten, som også gjelder våre fiskerirettigheter, understreker han.

Vi forventer at norske myndigheter følger opp dette.
Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt.
– Det er en stadig tilbakevendende utfordring at russiske forsvarsstyrker gjennomfører militærøvelser i områder av Norskehavet og Barentshavet hvor det foregår fiskeriaktivitet, sier Sturla Roald i Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon. (Foto: Fiskebåt).

I en kommentar til High North News sier avdelingsleder Sturla Roald i Fiskebåt at de aksepterer at det gjennomføres militærøvelser i nordområdene, men er opptatt av at øvelsene må varsles lengre i forkant enn det som gjøres i dag.

– Videre må hensynet til fiskeriinteressene vektlegges ved planleggingen, slik havretten forutsetter. Gjeldende praksis skaper utfordringer for alle nasjoner som fisker i Barentshavet, også russiske fiskefartøyer, sier Roald. 

– Fiskebåt fastholder at spørsmålet må settes på dagsorden med mål om å finne løsninger som ivaretar hensynet til fiskeriene i nordområdene. Vi forventer at norske myndigheter følger opp dette, avslutter han. 

Les også

Nøkkelord