Russisk øvingsvirksomhet tema på nordisk forsvarsministermøte

Forsvarsministeren kaller Russland for "en særlig utfordring" på toppmøte i London (Arkivfoto: Forsvarsdepartementet/Flickr).
De nordiske forsvarsministrene ønsker å knytte enda tettere bånd, og når de møtes i Bergen til uka vil arbeidet med å forenkle tilgangen til hverandres territorier stå høyt på agenden. Det vil også Russlands nylige øvingsvirksomhet i de nordiske nærområdene.


De nordiske forsvarsministrene ønsker å knytte enda tettere bånd, og når de møtes i Bergen til uka vil arbeidet med å forenkle tilgangen til hverandres territorier stå høyt på agenden. Det vil også Russlands nylige øvingsvirksomhet i de nordiske nærområdene.

Tirsdag og onsdag skal Norge for første gang lede forsvarsministermøtet i det politiske og militære samarbeidsforumet NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).

Forsvarssamarbeidet inkluderer Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, og har pågått siden 2009 da de fem landene signerte en «memorandum of understanding».

- Det tette nordiske samarbeidet gir gode resultater, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding som er sendt ut i forbindelse med møtet.

I Bergen skal forsvarsministerne blant annet diskutere de sikkerhetspolitiske utfordringene som knytter seg til Russlands nylige øvingsvirksomhet i Nordens nærområder.

En mer offensiv fremferd fra Russland

Norge må være forberedt på at en mer offensiv russisk fremferd i nordområdene innebærer en ny normalsituasjon, advarte E-tjenesten da de for en knapp måned siden presenterte den ugraderte trusselvurderingen for 2018. 

Les også: E-tjenesten: Russland prioriterer Arktis høyt

I forbindelse med fremleggingen av rapporten Fokus 2018 viste etterretningssjef Morten Haga Lunde til at Russland, under øvelsen Zapad i fjor høst, for første gang etter den kalde krigens slutt, overførte større militære forsterkninger til Kolahalvøya.

- Overføring av luftvernstyrker og bakkebaserte, langtrekkende presisjonsvåpen representerer en endring der Russland i økende grad benytter militære midler for å sende politiske signaler til Norge og allierte nasjoner som trener og øver i våre nærområder, uttalte Haga Lunde.

- Denne utviklingen peker i sum mot en ny militær normalsituasjon i våre nærområder. Den nye normalen i russisk aktivitet innebærer en mer offensiv russisk fremferd i nordområdene, inkludert større og kanskje også hyppigere øvinger nær Norge.

- Vi merker at Russland øver mer i nord, moderniserer forsvaret sitt og har en annen retorikk, uttalte forsvarsministeren til NTB da han mottok fokusrapporten.

Forsvarets militære tilstedeværelse i nord har økt i løpet av 2017, og da forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen for få dager siden gjorde opp status for fjoråret kom det frem at Forsvaret mener dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever en omfattende overvåking - og høy kvalitet i gjennomføringen.

Klikk her for å lese Forsvarets årsrapport for 2017.

Senest i påsken ble svenske myndigheter varslet om at Russland - denne uka - holder en militærøvelse i Østersjøen. Den foregår i internasjonalt luftrom, men etter det High North News erfarer lenger vest i Østersjøen enn noen gang tidligere.


Nye visjoner, droner og romfart

Til høsten skal Trident Juncture, NATOs store militærøvelse, gå av stabelen i Norge i. Flere av de nordiske landene vil stille med større styrkebidrag til denne øvelsen, hvor soldater fra flere nordiske land vil øve og trene sammen. Det vil bidra til å styrke samarbeidet, mener Bakke-Jensen.

- Arbeidet med å forenkle tilgangen til de andre landenes territorium og å bygge ned byråkratiske hindre vil stå høyt på agendaen. De nordiske landene vil også starte arbeidet med å lage en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet, sier forsvarsministeren.

Norge ønsker også å ta initiativ til å starte er nordisk samarbeid innenfor flere områder. Blant annet innen ubemannede og autonome systemer som undervannsfarkoster og droner.

Norge har en ambisjon om å bli en ledende romnasjon i Arktis, og også det innebærer en økt satsing på internasjonalt samarbeid.

- Dette er grenseoverskridende felt der det er naturlig å søke internasjonalt samarbeid. NORDEFCO er en arena vi mener kan bidra til koordinert og konstruktivt samarbeid innenfor disse samfunnskritiske områdene, sier Bakke-Jensen.


Utveksler radardata

- Norge vil prioritere fagområder som understøtter arbeid vi allerede gjør eller skal gjøre, både nasjonalt og i NATO-rammen, uttalte Bakke-Jensen da Norge overtok formannskapet i NORDEFCO fra Finland 1. januar 2018.

Under NORDEFCOs forsvarsministermøte i november 2017 skrev Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark under på en avtale om utveksling av radardata («Memorandum of Understanding on Nordic Cooperation for Air Surveillance Information Exchange», red.anm), som skal bidra til at de nordiske landene får et bedre totalbilde over hva som skjer i luftrommet i den nordiske regionen.


Les også:

U.S. Navy and NATO allies kick off five-week Arctic exercise (English only)

Nøkkelord