Revidert statsbudsjett: 500 millioners bygg til Framsenteret

En viktig oppgave for den nye direktøren blir å være med på gjennomføringa av bygginga av senterets byggetrinn 2. (Fotomontasje: Yngve Olsen Sæbbe. Frontillustrasjon: Skisse over det planlagte nybygget Ill: NAL.)
Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til oppstart av nybygg for Framsenteret. Totaltkostnaden er på 500 millioner kroner.

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til oppstart av nybygg for Framsenteret. Totaltkostnaden er på 500 millioner kroner. 

I forslaget til revidert statsbudsjett som kommer i dag er det satt av 25 millioner kroner til nytt bygg for Framsenteret. 

-Dette er en stor dag for Framsenteret. Regjeringen styrker med dette kunnskapsoppbyggingen om klima og miljø i nord. Vi styrker også Norges ledende rolle internasjonalt i nordområdene, og vi befester Tromsø som verdens arktiske hovedstad, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I morges var Sundtoft på Framsenteret for å røpe gladnyheten sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Det har vært arbeidet med et andre byggetrinn helt siden Framsenteret ble etablert i 2010, og Statsbygg har utkastet klart allerede. 

Framsenteret består av 21 norske institusjoner, som samarbeider om å framskaffe ny kunnskap som er viktig for å møte klima- og miljøutfordringene i nordområdene. For å få til dette kreves tverrfaglig forskning med kobling mellom både naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap, samt samarbeid på tvers av institusjoner. Å være samlokalisert er derfor helt sentralt. 

-Bedre kunnskap om klima og miljø er helt vesentlig for vår forvaltning, for vår tilpasning til klimaendringene som kommer og for nærings- og samfunnsutviklingen i nord, sier Tine Sundtoft.


Det nye byggetrinnet er på cirka 10.000 kvadratmeter med arbeidsplasser og fellesområder. (Ill: NAL)
Det nye byggetrinnet er på cirka 10.000 kvadratmeter med arbeidsplasser og fellesområder. (Ill: NAL) Framsenteret
I tillegg til nasjonale institusjoner huser Framsenteret viktige internasjonale sekretariater som Norge er vertskap for. Både Arktisk Råd og North Atlantic mammal Commision (NAMMCO) holder hus i Framsenteret. Det internasjonale urfolkssekretariatet skal også flytte inn. 

Havforskningsinstituttet skal flytte sin avdeling i Tromsø med 70 ansatte, fra forskningsparken i Breivika og over i det nye bygget. Det blir også mer armslag for eksisterende leietakere. I dag må en institusjon som Akvaplan-Niva leie lokaler andre steder i byen. 

Leder for Framsenterets øverste organ, Sentermøtet, er rektor ved UiT, Anne Husebekk. Hun er meget fornøyd med dagens nyhet. 

-Tromsø er et naturlig sted å legge forskningsaktiviteter for nordområdene. Dette betyr svært mye og setter oss definivt enda sterkere på det inernasjonale kartet som et tyngdepunkt innen arktisk forskning, sier Husebekk.

Det nye bygget vil bli ca 10.000 kvadratmeter, og er prosjektert av Statsbygg, som også er byggherre og utleier. Det er planlagt byggestart til høsten, og byggingen vil ta rundt 22 måneder. 

Totalkostnaden vil bli på ca 500 millioner kroner, en sum som vil fordeles over flere år. Bevilgningene blir gitt over Statsbyggs budsjettkapittel på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Tags