Reiseliv er ingen attåtnæring

Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark, går meg i rette på grunn av mine optimistiske spådommer for reiselivsnæringen i vår nordligste landsdel, skriver Daniel skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten ASA, i dette leserinnlegget.

Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark, går meg i rette på grunn av mine optimistiske spådommer for reiselivsnæringen i vår nordligste landsdel. Det må han for all del gjøre, men det knaker likevel godt i isen under Ulriksen. Som respons på min påstand om at reiseliv og fiskeri er de to næringene vi skal leve av i framtiden, slår han fast at reiseliv ikke vil bli noe annet enn en komplementær næring. Reiseliv blir aldri noen framtidig hovedpilar for oss i nord, sier industrilederen.

Med dette bekrefter Ulriksen grunnlaget for min bekymring. Reiselivet i nord oppfattes som ei attåtnæring. Et garnityr til den viktige, verdiskapende industrien. Som Ulriksen skriver; «Jeg har som industrileder nyttet meg av disse produktene i næringssammenheng i flere år. Det er en fryd å vise frem vår landsdel for utenlandske gjester og kunder (…)»

Men noen hovedpilar blir vi altså aldri.

Oppfatningen om at reiselivet er til for å underholde gjestene til de virkelige næringene, den verdiskapende industrien, er etter min oppfatning en feilslutning, og en holdning vi må komme bort fra. Også nordnorsk reiseliv konkurrerer i et globalt marked, et marked som i 2013 omsatte for 7.350 milliarder kroner.

Jeg nedtoner på ingen måte viktigheten av olje og gass for norsk økonomi, eller industrien for den saks skyld. Jeg påpekte en skjevhet vi innen reiselivet må gjøre noe med. Det er knapt noen nyhet at olje og gass ikke er fornybar. Det har vi kjent til lenge. Den vil ta slutt, og da vil også oppdragene til leverandørindustrien falle fra. Når jeg sier fiskeri og reiseliv blir de to viktigste framtidsnæringene i nord, har jeg et perspektiv på 30-50 år. Vi må ha tankene i hodet nå, om vi skal være godt skodd når oljen tar slutt.

Som representant for Hurtigruten, og våre rundt 2.000 ansatte landet over er jeg opptatt av dette. 340.000 gjester reiser med oss årlig og bidrar til verdiskapning for små reiselivsbedrifter langs hele kysten. I reiselivet skapes verdiene lokalt. Det er også her potensialet for veksten befinner seg, og det danner grunnlaget for min optimisme på vegne av norsk reiseliv.

 

 

Daniel Skjeldam, konsernsjef Hurtigruten ASA.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: