Reinen som verdensarv

I Alta finnes noen av de flotteste helleristningene i Norge som forteller om forhistorisk menneskelig aktivitet fra jeger- og fangstfolk i nordområdene.

I Alta finnes noen av de flotteste helleristningene i Norge som forteller om forhistorisk menneskelig aktivitet fra jeger- og fangstfolk i nordområdene. Avbildningen av rein utgjør en stor del av bergkunsten her. Bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985, melder Riksantikvaren på sine hjemmesider:

Helleristningene ble laget for ca. 6000–2000 år siden, og består av ca. 6000 helleristninger og 50 hellemalerier fordelt på fem områder i bunnen av Altafjorden; Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv - som kun har hellemalerier.

Motivene viser et dyreliv som omfatter rein, elg, bjørn, hund/ulv, rev, hare, gjess, ender, svane, skarv, kveite, laks, og hval. Den viser en del av menneskenes trosforestillinger og ritualer, og de var trolig elementer i myter eller historier. Men de forteller også om omgivelsene og det ressursgrunnlaget som var til rådighet, gjennom det utvalget av dyreliv som ble avbildet på berget.

Les mer her.

Tags