Regjeringen satser nesten en halv milliard på hydrogenprosjekt i Finnmark

Markoppneset i Hammerfest kommune
Horisont Energi har valgt Markoppneset i Hammerfest kommune som foretrukket tomt for å bygge Europas første storskala fabrikk for produksjon av såkalt «blå» ammoniakk fra naturgass. (Foto: Horisont Energi AS). 

Horisont Energis Barents Blue-prosjekt i Hammerfest er et av tre store hydrogenprosjekter som får til sammen én milliard kroner i støtte fra Enova. 

Støtten ble annonsert på en pressekonferanse fredag morgen.

– Dette er en stor dag for Barents Blue-prosjektet, sa administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i Horisont Energi.

Horisont Energis Barents Blue-prosjekt i Finnmark støttes med inntil 482 millioner kroner. Tildelingene er et betydelig skritt framover for norsk hydrogensatsing, skriver regjeringen. 

– Norge er en energinasjon med gode forutsetninger for å gjøre det godt i et marked for hydrogen. Dette er tre viktige prosjekter som vil bidra til å kutte utslipp fra flere sektorer i samfunnet, samtidig som det vil øke verdiskapningen og sysselsettingen i norsk næringsliv, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding. 

Lavutslipps ammoniakproduksjon

Horisont Energi skal, sammen med Equinor og Vår Energi, bygge Europas første storskala-anlegg for lavutslipps ammoniakkproduksjon. Dette er såkalt blå ammoniakk som er produsert fra naturgass, men med CO2-håndtering, skriver Enova. 

– Barents Blue vil kunne bli et flaggskip-prosjekt som har stor betydning for Norge og Europa, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Det planlagte anlegget vil kunne tilby en klimavennlig anvendelse for en betydelig del av naturgassen fra Barentshavet.

I sommer ble det kjent at selskapet har valgt en tomt ved Markoppneset, noen få mil fra fra Hammerfest, i Finnmark. 

CO2-lagring

Her kombineres tilgang på gass med erfaring med fangst og lagring av CO2. Ammoniakk kan bli en viktig og grønn energibærer i flere sektorer, særlig innen maritim transport og i prosessindustrien, skriver regjeringen. 

– Kjerneteknologiene er ikke tidligere brukt i industriell skala for ammoniakkproduksjon, og vil i seg selv være banebrytende. Dette er særlig med tanke på den reduserte energibruken i konseptet samt den høye karbonfangstraten, sier Nakstad.

Om lag 95 prosent av verdens ammoniakk produseres fra fossilt drivstoff uten karbonfangst, også omtalt som grå ammoniakk. Dette resulterer i store karbonutslipp. Barents Blue vil gjøre ammoniakk produsert med svært lave utslipp kommersielt tilgjengelig som drivstoff til maritim sektor eller råvare i prosessindustrien, skriver Enova.

Produksjonsanlegget “Barents Blue Ammonia Plant” får status som IPCEI Hydrogen prosjekt: Important Projects of Common European Interest, opplyser Enova. 

De andre to prosjektene, TiZir Tyssedal og Yara International støttes med henholdsvis inntil 261 millioner kroner og 283 millioner kroner.

Les også

Nøkkelord