Regjeringen justerer kampflyvedtak

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har besluttet at Bodø skal ha QRA-funksjonen inntil F-35 er på plass. Først da vil Evenes overta denne funksjonen. Foto: Peder Torp Mathisen/Forsvarets mediearkiv
Regjeringen har gått gjennom vedtakene i langtidsplanen for Forsvaret og bestemt seg for å utsette flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan utenfor Bodø. Det er også bestemt at Bodø skal videreføres som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA) så lenge F-16 skal ha denne rollen. 

-Luftforsvaret står midt i en stor og krevende omstilling. Vi får nye kampfly og legger om basestrukturen. Det er viktig for regjeringen å legge til rette for at innfasingen av F-35 og etableringen av kampflybase på Ørland gjennomføres som forutsatt. Derfor gjør vi nå disse tidsjusteringene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Hovedlinjene i Luftforsvarets omstilling ligger fast, og det er viktig for meg å understreke at alle øvrige omstillingsvedtak gjennomføres som planlagt. Det har vært viktig for meg å gjennomgå langtidsplanens vedtak, spesielt knyttet til sentrale deler av Luftforsvaret, for å se om forutsetningene for vedtakene har endret seg. Det vi så var at det forelå noen endringer som har gjort omstillingen mer krevende. Derfor var det nødvendig å justere disse to tidsløpene, sier Eriksen Søreide.

 

Lukter omkamp

I Bodø frykter man nå at vedtaket vil ende med at de rundt 250 arbeidsplassene som skal havne på Reitan aldri kommer. 

- Dette lukter omkamp lang vei. Det er det samme vi opplevde med Luftfartsttilsynet, at det mobiliseres motkrefter. Og dette viser en liten gjennomføringsevne fra regjeringen, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) til Avisa Nordland.

I følge pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet skal Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) flyttes fra Rygge til Reitan i 2010. Det er seks år senere enn det opprinnelige vedtaket sa. 

- Da skal hoveddelene av omstillingen være ferdig. Vi har vært opptatt av å holde Luftforsvarets ledelse samlet i en krevende omstillingsfase for å sikre kontroll og styring. Vi ser at flytting av GIL tar ressurser fra og deler opp ledelsen. Videreføring av Luftforsvarets ledelse på Rygge vil lette gjennomføringen av omstillingen, både økonomisk og styringsmessig, sier Eriksen Søreide.

Ministeren forsøker også å berolige dem som nå frykter at Evenes mister sin QRA-rolle:

-Vi viderefører Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA), så lenge F-16 skal ha denne rollen. Planen om å etablere QRA med F-35 på Evenes ligger fast. Ut fra en samlet vurdering anses dette som en bedre løsning enn å flytte QRA med F-16 til Evenes for kun to til tre års drift før F-35 overtar denne funksjonen. QRA-beredskap er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO. I henhold til planen, skulle QRA-beredskapen opprettes med F-16 på Evenes innen utgangen av 2019. Det er viktig å unngå flytting av F-16-aktivitet til et nytt sted i en periode hvor systemet skal bygges ned og fases ut. Videre vil en QRA-beredskap i Bodø kunne støtte den øvrige styrkeproduksjonen på Ørland, sier forsvarsministeren.

Dermed vil Evenes i realiteten måtte vente på QRA-status inntil F-35 er på plass. 

Tags