Reder Felix Tschudi: – Det meste er satt på vent

Felix Tschudi, High North Hero 2020, HND21
Felix Tschudi er reder og eier av Tschudigruppen som omfatter en rekke prosjekter innen shipping og logistikk i Arktis. (Foto: Trine Jonassen)

Fra 2019 har antall prosjekter for Tschudi Shipping Company stupt grunnet pandemien, og nå har Russlands invasjon av Ukraina lagt et lokk over mulighetene framover. 

Næringvirksomheten i nordområdene er sterkt berørt av både pandemien og nå krigen i Ukraina. Under en samtale med sjefredaktør Arne O. Holm i High North News på High North Dialoge torsdag, delte reder og eier av Tschudigruppen og Tschudi Shipping Company, Felix Tschudi erfaringer rundt å drive næringsvirksomhet mens krigen raser i Ukraina.

– Vårt fokus ligger jo i nord, men også østover. Og driften er svært berørt av krigen nettopp fordi vi samarbeider med både med Russland og Østen, sier rederen.

Fra 2019 har antall prosjekter stupt grunnet pandemien, og nå har Russlands invasjon av Ukraina lagt et lokk over mulighetene framover.

Satt på vent

– Vi hadde et prosjekt med omlasting av flytende naturgass (LNG) utenfor Magerøya i Nordkapp kommune. Det er nå over. Vi leverte store mengder stein fra Kirkenes til store prosjekter i Russland, en million tonn. Det er ferdig. Vi driver med en del logistikk mot Russland, Øst-Europa og Sentral-Asia. Det er kraftig redusert. Og vi har en ship management-gruppe som for tiden har oppholdssted i Odesa i Ukraina, sier Tschudi og sukker.

– Der er det tomt fordi de befinner seg i Romania.

– Det som skjer har stor effekt på våre virksomheter. Nå har vi satt driften i Øst-Russland på vent og må passe på å nedskalere på riktig måte uten å bryte noen kontrakter, sier rederen.

Satser på Nord-Norge

Han sier at de nå bare kan håpe at denne fryktelige situasjonen vil løse seg på en eller annen måte. I mellomtiden legger gruppen ned arbeid i driften i Nord-Norge.

Jeg tror ikke vi vil se noe særlig vestlig aktivitet på den nordlige sjørute.
Reder Felix Tschudi

– Alt vi kan drive med i ytterkanten av Stillehavet kan vi også gjøre i Arktis enten det er logistikk, transport eller grønne prosesser, som jeg tror Nord-Norge kan være et fyrtårn for. Vi må bare flytte blikket nå.

Også den nordlige sjørute, som Tschudi-gruppen bruker aktivt, er nå berørt av krigen.

– Russland vi jo fortsette å bruke den og kanskje Kina. Men jeg tror ikke vi vil se noe særlig vestlig aktivitet der. Men i det lange løp tror jeg på den sjøruten fordi den er 40 prosent kortere enn andre ruter og man forurenser mindre. Men akkurat nå er den ikke aktuell, sier Tschudi.

Nordisk samarbeid

Han sier at ressursene som finnes i Arktis er viktige, men for å benytte seg av dem må infrastrukturen være på plass. Som for eksempel den arktiske jernbanen som fremdeles er på snakkestadiet i den finske regjeringen.

– De nordiske regjeringene må ønske denne jernbanen og kanskje vil krigen få dem til å gjøre noe med det, sier Tschudi, som ikke utelukker et nordisk samarbeid om ressurser.

– Her finner vi framtidens mineraler, sier han.

– Her har vi grønn og fornybar energi, og naturgass. Kombinerer Norden krefter, er potensialet enorm, avslutter Felix Tschudi.

Les også:

Nøkkelord