Bortfall av russisk fisk i Europa kan øke etterspørselen etter norsk torsk

Torsketrålere på Myre 2017. Foto: Thor Nielsen.
Torsketrålere ved Myre i Vesterålen. (Foto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

Dersom vestlige markeder stenger for russisk sjømat, kan prisen på torsken øke kraftig. 

Det foreligger så langt ikke noe offisielt forbud mot import av russisk hvitfisk i EU. Men dersom russisk fisk blokkeres fra vestlige markeder, kan dette gi økt etterspørsel etter torsk fra ikke-russiske tilbydere, som for eksempel Norge. 

Ifølge Norges sjømatråd vil prisen på alle produkter av torsk trolig øke kraftig dersom russisk fisk forsvinner fra det europeiske markedet. Den gjennomsnittlige prisen per kilo torsk har allerede økt betraktelig sammenlignet med samme periode i 2021. Prisene ligner nå på de man så like før coronapandemien inntraff, da det ble registrert gode og historisk høye fiskepriser

Sjømatrådet poengterer imidlertid at dersom prisen øker, kan dette gi lønnsomhetsutfordringer for den norske landindustrien som kjøper fisken og produserer filet, saltfisk, klippfisk og tørrfisk. 

Betydelig forsyning

Russland står for en betydelig mengde av den torsken som fiskes i Nord-Atlanteren.

Fiskeribladet opplyser at Russland står for rundt 17 prosent av all EU-import av torsk med sine 156.000 tonn. Samtidig er det verdt å merke seg at disse tallene i realiteten er langt større, gitt at størstedelen av Russlands hvitfisk går til Kina for bearbeiding før den kommer inn i EU, ifølge avisa. 

Ifølge Politico kommer omtrent 30 prosent av Storbritannias hvitfisk kommer fra Russland, som kontrollerer nesten 45 prosent av den globale forsyningen.

Eksporteres til Kina

Sjømatrådet opplyser videre at mer enn 99 prosent av russisk torsk eksporteres fryst, enten som hel fisk eller filet. Svært mye av den hele fisken eksporteres til Kina for videreforedling. Derfra re-eksporteres den til Europa og USA som fryst filet.

Noe hel fisk eksporteres også til Europa for videreforedling, eksempelvis som klippfisk i Portugal, filet i Polen, og saltfisk i Spania. I Italia og Portugal er Russlands andel av torskekonsumet lavest, med 10 og 9 prosent, mens den er høyest i Storbritannia, Tyskland og Sverige, skriver Sjømatrådet. 

Nøkkelord