Politikk for fremtiden

Tidligere leder av Nordland Høyre Benn Eidissen kritiserer Høyre for å ikke føre arbeiderpartipolitikk i flere aviser i fylket. Jeg er uenig i hans påstander.

Den økonomiske veksten i Nord-Norge er større enn i resten av landet, og Høyre ønsker enda mer vekst gjennom å si ja til mineralutvinning, oljeutvinning og nei til mer vern av Nordland og Nord-Norge. Nordområdepolitikk har tidligere vært Ordområdepolitikk. Mye luft, lite innhold. Høyre ønsker en annen retning basert på tillit til enkeltmennesket, ja-holdning og tillit til at kommuner og fylker vet best selv.

Høyre ønsker et Nord-Norge som er basert på verdiskapning og arbeidsplasser, ikke en landsdel basert på almisser og subsidier. Det største tapet for Nordland Høyre var nei til konsekvensutredning av oljefeltene utenfor Lofoten og Vesterålen, men det merkverdige er at oljefelt over og under Lofoten og Vesterålen er greit for stortingsflertallet. Høyre/Frp-regjeringen ønsker utvikling basert på de fortrinnene Nord-Norge har. Høyre har ingen tro på at man utelukkende gjennom lover kan utvikle en landsdel, i Nord-Norge sitt tilfelle handler det mye om at stortinget må slutte å behandle oss som et museum eller en vernet park.

Regjeringens politikk har handlet om Norge. Ikke om spesifikk landsdeler. Men i motsetning til de rødgrønne så er det denne regjeringen som har spart bilistene for 2 milliarder gjennom nye løsninger innen samferdsel og fremskyndet flere veiprosjekter i landsdelen. Man trenger bare nevne Bodø-pakken og Harstad-pakken for å vise til samferdselsprosjekter som sparer penger for bilister og bedrifter. Det er denne regjeringen som satser på det viktigste i skolen, som er etter- og videreutdanning av lærere og det er denne regjeringen som kutter skatter. Jeg ser verken for meg at en annen regjering vil kuttet skattene og satset så mye på samferdsel som det denne regjeringen gjør.

Hvis man mener at Nord-Norge skal være basert på almisser og subsidier så er kanskje ikke Høyre det rette partiet. Men hvis man ønsker mer satsing på læreren, på å ta naturressursene i Nord-Norge i bruk, lavere skatter og på å bygge kommuner rustet for fremtiden så er Høyre det trygge valget.

 

Joakim Sennesvik, leder i Nordland Unge Høyre.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: