Polarlaks tapte erstatningssak

Hålogaland lagmannsrett har kommet fram til at eieren av det tidligere oppdrettselskapet Polarlaks ikke har krav på erstatning fra staten. 

Nå vurderer man å anke saken sier advokat Nikolai Norman som representerer Zahl Næringsinvest, som var eierselskapet bak Polarlaks til Intrafish.

Stridens kjerne skriver seg tilbake til 2007, da Polarlaks ble ilagt et overtredelsesgebyr på 9,2 millioner kroner for å ha hatt for mye fisk i sjøen. Vedtaket ble klaget inn for Fiskeridirektoratet og senere Sivilombudsmannen som kjente vedtaket ugyldig. I 2010 kom Fiskeri- og kystdepartementet fram til at paragrafen Fiskeridirektoratet brukte da de ila gebyret ikke var hjemlet i akvakulturloven. 

Zahl Næringsinvest solgte i 2009 Polarlaks til Nova Sea, men har likevel heftet med alt som har med biomasseoverskridelsen å gjøre. 

Den vanskelige økonomiske situasjonen selskapet sto i under klagebehandlingen gjorde at de ikke kunne søke om konsesjon under tildelingsrunden i 2009. Selskapet mener selv de var i målgruppen under denne tildelingen, og har derfor krevd erstatning for den tapte muligheten. 

Da saken gikk for Alstahaug tingrett i mai 2013 kom retten til at erstatningskravet for konsesjonen var foreldet. Nå har lagmannsretten kommet til samme konklusjon. 

Ankefristen går ut like over påske. 

Tags