Penger til opplevelsesforskning

Det er bevilget 40 millioner kroner til landets største forskningsprosjekt innen reiselivet: "Opplevelser i nord".

- Dette er kjempehyggelig for utviklingen av reiselivet både i landsdelen og nasjonalt, sier prosjektleder Einar Lier Madsen ved Nordlandsforskning til vol.no.

Prosjektet har til nå vart i fem år, og støtten som nå er gitt fører til at man kan videreføre forskningsprosjektet i nye tre år. Rundt 40 forskere er med i forskningprogrammet, som er finansiert av Forskningsrådet med 20 millioner kroner. De samarbeidende institusjonene bidrar med nesten like mye. "Opplevelser i nord"  har vart i fem år. Nå er prosjektet evaluert og har altså fått tre nye år.

Nøkkelord