Påtroppende amerikansk forsvarsminister håper samarbeidet med Russland i Arktis vil fortsette

I desember 2020 ble det kjent at USAs påtroppende president Joe Biden ville nominere Lloyd James Austin III som USAs forsvarsminister. Den pensjonerte generalen har tjenestegjort i den amerikanske hæren og var leder for United States Central Command fra 2013 til 2016 (Foto: Mike Strasser/USMA PAO). 

Den påtroppende amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin sier han er bekymret for russisk militær oppbygging i Arktis, samt kinesiske intensjoner. Samtidig understreker han at USA og Russland har en lang historie med samarbeid i regionen og håper det vil fortsette. 

– USA har en lang historie med samarbeid med Russland i den arktiske regionen og jeg håper at det vil fortsette. 

Det sa den påtroppende amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin da han tirsdag uttalte seg i en bekreftelseshøring i Senatets forsvarskomité. 

Austin la imidlertid til at Arktis raskt er i ferd med å bli en region med geopolitisk konkurranse og at han har alvorlige bekymringer omkring den russiske militære oppbyggingen i regionen. Dersom han blir bekreftet sier Austin at han blant annet vil sikre at USAs strategi mot Russland er sammenhengende og effektiv.

– På samme måte er jeg også dypt bekymret for Kinas intensjoner i regionen. Dersom jeg blir bekreftet til stillingen, vil jeg vurdere situasjonen og konsultere allierte og partnere om strategien, holdningen og utstyret som kreves for å sikre et stabilt og åpent Arktis, også for å beskytte hjemlandet, våre økonomiske interesser og avskrekke aggresjon, la han til. 

På spørsmål om nåværende amerikanske og allierte havner i regionen etter hans syn er tilstrekkelige til å oppnå amerikanske forsvarsinteresser i Arktis, svarer Austin at han foreløpig ikke har gjennomgått landets fullstendige posisjon i Arktis, ei heller situasjonen for USAs allierte og partnere. Han fortsetter med å si at han vil vurdere situasjonen og konsultere allierte og partnere om strategien og posisjonen som kreves for å sikre et stabilt og åpent Arktis og beskytte hjemlandet.

Les også

Nøkkelord