Overtar ledelsen i utfordrende tid

Cecilie Myrseth (Ap), fylkesrådsleder i Troms, overtar som ny leder av Nordnorsk Råd. Foto: Geir Johnsen, Nordland fylkeskommune
Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) skal lede det nordnorske samarbeidet de neste to årene.
Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) skal lede det nordnorske samarbeidet de neste to årene. 

Troms overtar lederfunksjonen etter Nordland, hvor Tomas Norvoll har ledet rådet. 

- Nordnorsk råd skal være en viktig stemme i landsdelen for å fremme saker hvor vi har felles interesser, men også for å ta lederskap for framtiden. Vi må utnytte de enorme mulighetene i nord på en klok og framtidsrettet måte. Derfor er det også viktige å bli kjent med det som allerede skjer i landsdelen, sier Myrseth. 


Nordnorsk råd har denne uken hatt møte i Bodø, og det var der ledelsen gikk fra Nordland til Troms. Cecilie Myrseth tror årene som leder av rådet vil bli spennende, i en tid hvor både Norge og landsdelen møter store utfordringer. 

Hensikten til rådet er å samordne, styrke og fremme saker av felles betydning for landsdelen.

- Dette må vi utnytte, sier Myrseth.
 
Forsvar i nordområdene

Den nye rådslederen tror endringene som er varslet i Forsvaret vil bli en av de viktigste sakene de kommende årene. Myrseth er klar på at det er svært uheldig at Forsvarssjefen vil nedprioritere militær tilstedeværelse og operativ kapasitet i nordområdene. 
Et annet tema som vil påvirke landsdelen er omstillingen innen petroleumssektoren. 

- Samtidig er jeg opptatt av situasjonen ved grensen til Russland. Vi ser en flyktningestrøm som overstiger alle prognoser, og som vi må håndtere med både hode og hjerte. Dette er medmennesker i nød, som vi må vise respekt og omtanke. Samtidig krever det rask innsats og ressurser nå, og her må vi alle bidra med det vi kan, sier hun. 


Vil være avgjørende aktør

Nordnorsk råds ambisjon er å være en avgjørende aktør for samfunnsutviklingen i Nord-Norge. Cecilie Myrseth tror samhold i nord er viktig for hele landsdelen i mange saker i den kommende perioden, og viser blant annet til endringen som er gjort i fylkeskommunenes inntektssystem. For de tre nordnorske fylkene vil endringen samlet gi 754 millioner kroner mindre hvert år. 
 
- Det er 754 millioner kroner mindre hvert år til å utvikle Nord-Norge. De tre nordnorske fylkeskommunene stiller oss samlet imot en omlegging som flytter makt og utvikling fra nord til sør i Norge. Dette vil påvirke innbyggerne alvorlig de kommende årene, sier Myrseth. 
 
 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: