Økonomisk utvikling i Arktis betyr ikke nødvendigvis bedre økonomi for lokalbefolkningen

Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll (A). Foto: Peter Bakkemo Danilov

Den sjette Business Index North-rapporten ble lansert på tirsdag. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (A) i Nordland fylkeskommune er bekymret over flere av funnene i rapporten.

Rapporten måler, analyserer og sammenligner nivåer for bærekraftig utvikling i 14 regioner i det arktiske Europa som inkluderer Norge, Sverige, Finland og Russland.

Tomas Norvoll (A), fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune har lest rapporten og sier at den negative befolkningsutviklingen man ser kan skape en trussel mot sunne velfungerende arktiske samfunn.

Rapporten viser at flere regioner som opplever økonomisk vekst, samtidig opplever en negativ trend i befolkningsutviklingen. Unge mennesker flytter fra regionen, sier han, og fortsetter:

Et nøkkelfunn fra rapporten er at økonomisk utvikling i Arktis betyr ikke nødvendigvis en forbedret økonomisk situasjon for lokalbefolkningen. Dette er hva vi kan betegne som et arktisk ressursparadoks.

Et eksempel fra Nordland kaster lys over dette paradokset. Nordland er en av de regionene i Arktis som eksporterer mest laks og ørret. 90 prosent av fisken sendes til land som Polen og Danmark hvor fisken også foredles.

– På den måten skaper arktiske ressurser arbeidsplasser på det europeiske kontinentet, noe som selvfølgelig også er bra, men det skjer ikke i Arktis.

Ti prosent av Norges befolkning bor over polarsirkelen og det bor over 5,5 millioner mennesker i BIN-regionen. Illustrasjon: Business Index North

Et annet funn i rapporten handler om utdanning. De nordiske BIN-regionene ligger langt etter det samlede landsgjennomsnittet i høyere utdanning, og rapporten viser at dette er mest problematisk i de russiske BIN-regionene.

– Hvor går veien videre for Arktis? Først og fremst må vi sikre kvalitetsutdanning på alle nivåer. Siden utdanning er avgjørende for en bærekraftig utvikling i enhver region, bør forbedret tilgang på utdanning være et av hovedfokusene for den videre utviklingen av nordområdene, sier Norvoll, og utdyper:

– Vi må også løse det arktiske ressursparadokset. Noen av Norges mest innovative industriområder ligger i de norske delene av Arktis. Vi må sikre balansen mellom utnytting av havressurser og miljøvern og bærekraft. På den måten kan vi sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis basert på den beste tilgjengelige kunnskapen og selvfølgelig også etter de høyeste miljøstandardene, sier han, og legger til:

– Vi må utnytte ressursene i Arktis på en måte som fremmer innovativitet og på en måte som gir varierte sysselsettingsmuligheter. Jobber er en nøkkelfaktor for å skape regional attraktivitet. Hvis man skal ha en fremtid her i nord er det helt essensielt å sikre at det er attraktive samfunn over hele Arktis, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Hvis man skal ha en fremtid her i nord er det helt essensielt å sikre at det er attraktive samfunn over hele Arktis
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Audun Halvorsen (H), statssekretær ved det norske utenriksdepartementet er ansvarlig for å koordinere den arktiske politikken og den arktiske strategien for den norske regjeringen. Han sier at et sterkt Nord-Norge er viktig for hele Norge.

Statssekretær Audun Halvorsen (H). Foto: Fotograf Sturlason/UD

– Nordområdene er en sentral nasjonal prioritering for den norske regjeringen. Regjeringen har som mål i sin arktiske strategi å gjøre Nord-Norge til en av de mest innovative og bærekraftige regionene i Norge. Vi ser noen klare utfordringer, spesielt når det gjelder demografi og avfolking av distriktene. Disse utfordringene må løses, sier han, og utdydper:

– Mennesker som jobber, bor og oppdrar sine barn i Arktis fortjener å leve i moderne samfunn. Vi må fortsette å investere i infrastruktur, vi trenger gode skoler, universiteter og selvfølgelig også gode kulturtilbud, sier han og legger til:

– Næringsliv i Arktis er avhengig av ansatte med nødvendige ferdigheter og kunnskaper. Vi samarbeider tett med regionale myndigheter, kommuner og lokale interessenter samt urfolk i nord. Vi er ivrige etter å lytte til stemmer som representerer de forskjellige sektorene i nordområdene for å sikre at vi har fremtidsrettede og effektive politiske strategier for Arktis, avslutter statssekretær Audun Halvorsen.

Mennesker som jobber, bor og oppdrar sine barn i Arktis fortjener å leve i moderne samfunn
Statssekretær, Audun Halvorsen

Hensikten med Business Index North-prosjektet er å bidra til bærekraftig utvikling i Arktis ved å produsere relevant informasjon til interessenter og beslutningstakere som f.eks. politikere, bedrifter, institusjoner og befolkningen for øvrig om den sosioøkonomiske utviklingen i Arktis.

Årets rapport har tittelen: «Bærekraft i de arktiske regionene: hva, hvordan og hvorfor?»

Business Index North-prosjektet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål for 2030 og de fem bærebjelkene for bærekraftig utvikling rapporten fokuserer på er: mennesker, miljø, samfunn, økonomi og samarbeid.

Business Index North-prosjektet er finansert av Utenriksdepartmenet og Nordland fylkeskommune.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Nøkkelord