Ønsker Lavrov velkommen til Tromsø

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Kirkenes.
Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Kirkenes i 2019. (Foto: Jonas Karlsbakk, Barentssekretariatet).

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet sier de ser fram til å ønske Russlands utenriksminister Sergej Lavrov velkommen til Tromsø i oktober i forbindelse med Barentsrådets utenriksministermøte. 

– Vi ser fram til å ønske utenriksminister Sergej Lavrov velkommen til Barentsrådets ministermøte i Tromsø den 26. oktober. 

Det sa statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet da han mandag denne uken deltok på 30-årsmarkeringen for samarbeidet mellom Nordområdesenteret ved Nord universitet og russiske utdanningsinstitusjoner. 

Barentsrådet møtes på utenriksministernivå ved slutten av hvert formannskap. I oktober overtar Finland formannskapet fra Norge. 

– Barentssamarbeidet er en verdifull plattform for grenseoverskridende kontakt med Russland i Arktis. Norges formannskap i Barentsrådet i perioden fra 2019 til 2021 har vært en prioritet for Regjeringen, la Halvorsen til. 

Russlands ambassade i Norge sier til High North News at de foreløpig ikke kan bekrefte at Lavrov kommer til Tromsø, men at utenriksministeren har fått invitasjon. 

High North News har vært i kontakt med Utenriksdepartementet for en kommentar, men har foreløpig ikke fått noe svar. 

Politisk kontakt

Utenriksminister Lavrov besøkte Norge sist i 2019 forbindelse med 75-årsmarkeringen for den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944. Den gang var det fem år siden den russiske utenriksministeren sist var i Norge. 

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Russlands utenriksminister møttes sist i anledning ministermøtet i Arktisk råd på Island i mai. De hadde også digitale møter i januar i år. 

Statssekretær Audun Halvorsen har tidligere uttalt til High North News at hyppigheten av politiske samtaler og konsultasjoner med Russland har økt de siste årene. 

– Etter en umiddelbar nedkjøling i 2014 og 2015 har den politiske kontakten tatt seg opp, og antallet politiske samtaler og konsultasjoner har økt siden 2017. 

Han forklarte at det imidlertid var en nedgang i antall politiske møter i 2020, hovedsakelig knyttet til praktiske utfordringer i følge med coronapandemien.

Dialogen har imidlertid blitt mer krevende på den sikkerhetspolitiske fronten, la han til. 

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council – Beac)

  • Et  forum for mellomstatlig samarbeid når det gjelder spørsmål knyttet til Barentsregionen.
  • Medlemmer i Barentsrådet er Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og EU-kommisjonen. 
  • Ni land har observatørstatus.
  • Formannskapet roterer på toårs basis mellom Finland, Norge, Russland og Sverige. 

Kilde: Regjeringen. 

Les også

Nøkkelord