- Vi må arbeide for å styrke oljevernberedskapen i Arktis. Dette er sårbare områder som er utsatt når virksomhet og transport øker i Arktis. En viktig del av regjeringens nordområdeinnsats er derfor rettet mot miljøvern, sikkerhet og beredskap i nord, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Initiativet til prosjektet kommer fra Arktisk råds arbeidsgruppe for beredskap og respons, og pengene kommer fra Utenriksdepartementet gjennom tilskuddsordningen Arktis 2030.